Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så är löneutvecklingen i din bransch

Svensk Farmaci har tittat närmare på löneutvecklingen för farmaceuter inom olika branscher de senaste två åren. Vinnare är de som jobbar inom läkemedelsindustrin.

En genomgång av Sveriges Farmaceuters lönestatistik visar att individlönerna ökat med 3,9 procent år 2017 till 2018 och att medellönen var cirka 43 000 kronor förra året. Det är dock betydligt mer än vad många farmaceuter tjänar, eftersom det finns stora skillnader mellan olika branscher.

Adam Påhlman Tiwe, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

– Löneutvecklingen ser okej ut generellt. Farmaceuternas löneutveckling har legat något högre på individnivå än på arbetsmarknaden som helhet, säger Adam Påhlman Tiwe, som är ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

De anställda inom läkemedelsindustrin ligger etta i löneligan för yrkeskåren och hade dessutom en löneutveckling på fem procent mellan år 2017 och 2018.

– Inom läkemedelsindustrin finns också en större lönespridning än i de andra sektorerna, med större möjligheter till ökat ansvar och ökad lön, säger Adam Påhlman Tiwe.

I regionerna har löneutvecklingen inte varit lika stark. Här ökade farmaceutlönerna med 3 procent år 2017-2018.

– Regionerna är en sektor som växer och spås fortsätta växa. Men då måste arbetsgivarna också erbjuda en god löneutveckling och belöna erfarenhet och lojalitet, säger Adam Påhlman Tiwe.

På apoteken, där den största andelen av Sveriges Farmaceuters medlemmar jobbar, var löneutvecklingen 3,6 procent mellan år 2017 och 2018.
– Generellt sett är det goda ingångslöner på apotek. Men det vi ser är att erfarenhet inte alltid lönar sig tillräckligt, säger Adam Påhlman Tiwe.

En nyexaminerad apotekare tjänade 33 800 kronor i medellön (2018 års siffra) medan en kollega som tog examen fem år tidigare hade 34 200 kronor i medellön samma år – det vill säga 400 kronor mer trots fem års längre arbetslivserfarenhet.

– Det verkar vara svårare för arbetsgivarna att arbeta strategiskt med löneutveckling, kompetensutveckling och att erbjuda en god arbetsmiljö än vad det är att satsa på en bra ingångslön för nyanställda. säger Adam Påhlman Tiwe.

I statlig sektor var löneutvecklingen 4,0 procent år 2017 till 2018, vilket är mer än löneökningarna på apotek och i regionerna, men mindre än inom läkemedelsindustrin.

Just nu pågår Sveriges Farmaceuters årliga löneenkät där man uppmanar medlemmarna att rapportera in sin senaste lön. Årets löneenkät stänger den 13 december.

Om lönestatistiken
Löneökningarna som anges i artikeln visar medellöneökningen för de identiska individer (apotekar- och receptarieutbildade) som inte bytte sektor mellan 2017 & 2018. Kollektivavtalen för farmaceuter är sifferlösa vilket betyder att löneförhandlingarna är individuella. Det avtalade ”märket” för industrins löneökningar var 2 procent år 2017-2019.

Mest läst