Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SVT backar halvt, men saknar insikt om sitt misstag

SVT backar nu halvhjärtat om den felaktiga nyhetspubliceringen om dålig tillgänglighet av läkemedel på svenska apotek, men hävdar fortfarande deras ”stickprovsmetod” säger något.

Uppdaterad 2019-11-15, kl 19:34

I onsdagens Rapport-sändning gjorde SVT en halv pudel när de, långt bak i sändningen, läste upp ett kort förtydligande kring sin granskning av tillgängligheten av läkemedel på apotek. Innebörden var att för tre av de sex läkemedel som SVT tidigare angivit saknas på ett flertal apotek fanns det alternativ som kunde ersätta dem, vilket innebär att de inte saknades.

Enligt uppgift från SVT till Svensk Farmaci handlar det om läkemedlen metformin, Renitec och Symbicort Turbuhaler som alla har alternativ i form av generika eller parallellimport.

Men inte heller för de resterande tre läkemedlen finns det några egentliga belägg för brister i tillgängligheten. För de båda insulinbehandlingarna Actrapid Penfill och Humulin NPH 5 x 3 ml som SVT kartlagt ligger efterfrågan på apotek kring 600 förpackningar per månad. Något som gör det fullt rimligt att färre än hälften av landets 1 442 apotek lagerför dem.

Den SVT-reporter som gjorde inslaget vill inte prata med Svensk Farmaci utan hänvisar till SVT:s programchef och ansvarige utgivare för riksnyheterna Charlotta Friborg. Hon har av naturliga skäl inte någon ingående detaljkunskap om själva kartläggningen, men svarar via mejl på frågor.

”Vi har fått mängder av vittnesmål från vår publik, ofta utsatta grupper – multisjuka eller äldre människor – som tycker det är ett stort problem att den medicin de fått utskriven inte finns på apoteket. De är oroade över att behöva vänta till apoteket fått in det efter en beställning eller behöva gå runt till flera apotek. Det handlar om äldre som inte vet hur man beställer på nätet och inte kan springa runt till olika apotek. Även läkare och patientföreningar vi talat med ser det här som ett problem. Mot den bakgrunden är vår kartläggning högeligen journalistiskt motiverad”, skriver hon.

När det gäller frågan om det är ett problem för patienterna att insulin som sällan efterfrågas inte finns på lager på alla apotek svarar hon.

“Om förpackningarna finns där patienten bor är det förstås inget problem. Men för de som använder ett visst läkemedel är det ett problem om det inte finns på deras apotek.”

När det gäller kritiken mqot SVT:s kartläggning som Mikael Hoffmann, chef för NEPI, tidigare i veckan menade ”har en så bristfällig metodik att den inte säger någonting” svarar hon.

”Vi hävdar inte att vi presenterar en vetenskaplig studie över lagerhållningen utan beskriver att vi gjort stickprov för tolv mediciner vid fyra givna tillfällen”.

Men att denna “stickprovsmetod” inte säger någonting om den verkliga tillgängligheten tar hon ingen hänsyn till. Som exempel kan tas det sista läkemedlet i SVT:s kartläggning, Xarelto. Här har SVT undersökt styrkan 15 mg, 100 tabletter i blisterförpackning. Xarelto finns i fem styrkor i totalt ett 20-tal olika förpackningsstorlekar, styrkan 15 mg finns till exempel också i en 98-tabletters blister som utan problem kan ersätta en saknad 100-tablettersförpackning. Något som visar precis varför denna ”stickprovsmetod” inte kan ge ett tillförlitligt svar på frågan om tillgängligheten av en läkemedelsbehandling. Men Charlotta Friborg menar fortsatt att metoden är relevant och försöker lägga ansvaret någon annanstans.

”Detta är en metod som vi använt oss av eftersom offentlig statistik över lagerhållning inte finns och eftersom inte heller Svensk Apoteksförening kunnat, eller velat ge oss den totala överblicken”, skriver hon.

 

Så här har SVT kartlagt tillgängligheten
SVT har valt ut tolv läkemedel som används mot någon av de stora folksjukdomarna diabetes, astma/KOL eller hjärt-kärlsjukdom. Med hjälp av funktionen ”Sök lagerstatus” på Fass.se har man sedan kontrollerat tillgängligheten. Men funktionen ”Sök lagerstatus” går endast att använda efter att man valt preparat, styrka och förpackningsstorlek. Eftersom man sedan behöver kontrollera lagerstatus i varje kommun var för sig blir det närmare 300 sökningar per vara för att få en rikstäckande bild av tillgängligheten. På grund av detta nöjde man sig med att välja endast ett preparat i en styrka och i en förpackningsstorlek för varje läkemedel man valt ut. Något som gjorde kartläggningen ofullständig och resultatet irrelevant för frågeställningen.

 

SVT:s publicering diskuteras i Medierna P1 på lördag
Frågan om SVT:s publicering kring tillgängligheten av läkemedel på apotek kommer att tas upp i Medierna på lördag 16/11 kl 11:00. Rubriken är “SVT vilse i medicinskåpet” >>.

Mest läst