Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Upprop för medicinsk forskning

Ulf Janzon, ordförande för Sveriges Farmacueter är en av undertecknarna till ett brett upprop för mer skattepengar till medicinsk forskning och ökad samordning av hälsodata.

I dag publicerar en grupp företrädare för forskare samt vård- och farmacibranschen en debattartikel i Dagens samhälle om att de ser ett behov av mer statlig finansiering till medicinsk grundforskning.

Enligt en Sifo-undersökning beställd av Forska!Sverige vill 58 procent av befolkningen se ökade satsningar på medicinsk forskning och utveckling inom sjukvården.

Förutom mer pengar till forskning vill debattörerna att politikerna ska göra medborgarnas hälsodata mer tillgängliga för forskning på nationell nivå. Inlägget i debatten görs mot bakgrund av att regeringen kommer att lägga fram en ny forskningsproposition.

Sveriges Farmaceuters ordförande Ulf Janzon är en av de 33 debattörer som skrivit under artikeln.

Varför ställer sig Sveriges Farmaceuter bakom uppropet?

– Sveriges Farmaceuter är medlemmar i Forska! Sverige, eftersom vi anser att det är viktigt att utveckla nya och bättre behandlingar och förbättra insamlandet och användandet av hälsodata. Bättre hälsa är viktigt för våra medlemmar och något de arbetar med varje dag.

Varför är det viktigt med mer statliga pengar till medicinsk forskning? De flesta nya läkemedel utvecklas ju ändå av läkemedelsbolagen.

– Merparten av all grundforskning sker på universiteten, medan läkemedelsbolagen mestadels ägnar sig åt tillämpad forskning. Den statligt finansierade grundforskningen är därför fundamentet för en framgångsrik Life science-sektor i Sverige. När det gäller hälsodata är det statliga engagemanget viktigt för att skapa en enhetlig miljö, annars riskerar vi en fragmentering där olika regioner väljer olika lösningar.

Satsningar på medicinsk forskning fanns inte på något politiskt partis dagordning i budgetförhandlingarna. Varför är det så, tror du?

Det finns flera orsaker. Den viktigaste är att det inte finns någon konflikt mellan partierna, alla tycker medicinsk forskning är viktigt även om det finns grader i prioriteringen. Det är också långsiktiga frågor och tyvärr är dagens politik alltmer kortsiktig. Slutligen är det inte ett helt lätt område utan det kräver en viss kunskap för att kunna ge dig in i debatten.

Mest läst