Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Apoteken uppfattas felaktigt inte sköta sitt jobb”

Kartläggning där SVT pekar på bristande tillgänglighet har en så bristfällig metodik att den inte kan säga någonting, menar Mikael Hoffmann, läkare och chef för NEPI.

SVT valde ut tolv vanliga läkemedel där de har försökt kartlägga tillgängligheten på Sveriges samtliga 1 442 apotek genom att använda sig av funktionen ”Sök lagerstatus” på Fass.se. Kartläggningen visar att sex av de tolv läkemedlen saknas på mer än hälften av landets apotek, en nyhet som toppade SVT:s Rapport den 7 november. De läkemedel som saknas, enligt SVT, är Symbicort Turbuhaler, Actrapid, Humulin, metformin, Renitec och Xarelto.

Lotta Sima är researcher på SVT Nyheter och en av de två som har tagit fram de underliggande data till SVT:s granskning. Hon berättar att de för varje läkemedel i kartläggningen enbart har tittat på en produkt i en styrka och en förpackning oavsett hur många förpackningar, styrkor och tillverkare det fanns för den aktuella substansen. Något som till stora delar också förklarar det resultat som SVT har kommit fram till.

Ett nästan övertydligt exempel på detta är metformin, som är förstahandsval för glukossänkande behandling av typ 2-diabetes, en sjukdom som drabbar 450 000 svenskar, och därmed är det ojämförligt vanligaste diabetesmedlet i tablettform. Metformin är generika och finns registrerad i Fass från 20 olika tillverkare i tre olika styrkor som var och en finns i ett flertal olika förpackningsstorlekar. Att ett sådant läkemedel skulle vara slut på en majoritet av apoteken är helt enkelt inte möjligt.

– Nej, så är inte fallet och jag känner inte till att det har varit en generell brist på metformin under någon period tidigare heller. Det skulle i så fall ha inneburit stora problem i hälso- och sjukvården, säger Mikael Hoffmann, läkare och chef för NEPI.

För flera av de övriga läkemedlen som ”saknas” på apoteken finns det fullt naturliga förklaringar. När det gäller Symbicort Turbuhaler finns det ett flertal parallellimporterade alternativ som apoteken hellre har på lager på grund av högre lönsamhet, Actrapid har ersatts av andra insulin och efterfrågas allt mindre – under maj månad såldes endast 600 förpackningar i hela landet, enligt Svensk Apoteksförening. Ett annat insulin, Humunlin, finns i tre varianter där den vanligaste expedieras i runt 10 000 förpackningar per månad medan efterfrågan på de andra två endast är 600 respektive 100 förpackningar per månad. SVT valde en av de med låg efterfrågan.

Mikael Hoffmann menar att SVT:s kartläggning inte håller måttet.

– I den här studien har man uppenbarligen blandat ihop tillgången på en viss vara, med tillgången till en viss produkt som man sedan har blandat ihop med tillgången till en viss substans. Det här bör man kunna hålla isär när man gör en studie och den kritiken kan man rikta mot SVT. Undersökningen har en så bristfällig metodik att den inte säger någonting. Följden blir att apoteksaktörerna felaktigt uppfattas inte sköta sitt jobb, vilket påverkar alla som jobbar på apoteken också, säger han.

Att sedan Renitec (enalapril) saknas på landets apotek är vare sig särskilt märkligt eller upprörande då företaget MSD har slutat tillhandahålla samtliga styrkor utom 10 mg i en 98-tablettsförpackning som i dagsläget kostar 148 kr samtidigt som 100 tabletter av generisk utbytbara Enalapril krka i samma styrka kostar femtiolappen mindre.

– Vi har ingen möjlighet att priskonkurrera med den rad av generiska produkter innehållande enalapril som finns på marknaden idag. En helt rimlig effekt av generikamarknaden i Sverige är att de läkemedel som inte kan priskonkurrera går ner i både lagerhållning och försäljning. Ur ett patientperspektiv spelar det dock ingen roll eftersom det finns så många alternativ, säger Jenny Wahren, kommunikationschef på MSD som tillverkar och säljer Renitec.

Hon berättar att produkten idag inte aktivt marknadsförs och säljer nationellt strax över 100 förpackningar per månad.

 

Läkemedel i SVT:s kartläggning
Generiska läkemedel:
Enalapril krka, fyra styrkor i tre förpackningsstorlekar var.
Renitec (enalapril), 10 mg x 98 tabletter.
metoprolol, elva olika tillverkare med flera olika doser och förpackningsstorlekar.
metformin, 20 olika tillverkare med flera olika doser och förpackningsstorlekar.

Övriga läkemedel:
Humulin (humant insulin), tre olika former, stor skillnad i användning.
Symbicort Turbuhaler (budesonid/formoterol), fem olika parallelimporterade alternativ finns.
Bricanyl Turbuhaler (terbutalin).
Xarelto (rivaroxaban), fem olika styrkor i upp till sju olika förpackningsstorlekar var.
Mindiab (glipizid), två styrkor i tre förpackningsstorlekar var.
Formatris (formoterol), två styrkor i två förpackningsstorlekar var.
EpiPen (adrenalin), vuxenvariant och barnvariant.
Actrapid (humant insulin), ovanligt insulin med krympande användning.

Läs SVT:s granskning:
Så vanligt är det att mediciner till flera folksjukdomar inte finns i lager

Andra läser