Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Europeiska vetenskapsakademier varnar för alternativmedicin

De europeiska vetenskapsakademierna går nu tillsammans ut och kritiserar WHO för att ha med en bilaga om traditionell kinesisk medicin i sin globala klassifikation av sjukdomar. En oreglerad användning av alternativmedicin riskerar att leda till felaktig behandling, varnar organisationerna.

Vetenskapsakademierna i Europa, där svenska Kungl. Vetenskapsakademin ingår, går ut och kräver att alla diagnoser och behandlingar i Europa ska ha visat sig effektiva i vetenskapliga studier och kliniska prövningar. Uttalandet är en reaktion på att WHO har med en bilaga om traditionell kinesisk medicin i sin globala klassifikation av sjukdomar.

– Även om WHO nu inkluderar ett kapitel om traditionell kinesisk medicin i den nya internationella klassifikationen av sjukdomar, innebär det inte per automatik att det är säkert att använda sådana metoder vare sig för diagnostik eller behandling, säger professor Dan Larhammar, preses för svenska Kungl. Vetenskapsakademien som även suttit som ordförande för de europeiska akademiernas expertgrupp.

Tillsammans med European Academies Science Advisory Council (EASAC) och Federation of European Academies of Medicine (FEAM) uppmanar Dan Larhammar Europas politiker att ställa samma krav på traditionell alternativmedicin i Europa som man ställer på moderna läkemedel.

Organisationerna varnar för att en ökad inkludering av traditionell kinesisk medicin kan förvirra patienter och leda till felaktiga behandlingar, fördröja evidensbaserad vård samt att en del naturpreparat riskerar att ge biverkningar och påverka annan medicinering.

Dan Larhammar från Sverige säger att det finns enstaka exempel på att traditionell kinesisk medicin, som genomgått noggranna prekliniska studier och stora kliniska prövningar, har visat sig bidra till förbättrad hälsa.

– Det mest kända exemplet är behandling med artemisinin mot malaria. Det kan finnas fler metoder som kan utvecklas för diagnostik och behandling, men det betyder inte att påståenden kan accepteras okritiskt utan noggranna undersökningar, säger han i ett uttalande.

Läs mer

WHO:s klassifikation av sjukdomar 

Federation of European Academies (FEAM) 
FEAM är den europeiska paraplyorganisationen för nationella akademier för medicin och medicinska avdelningar vid akademier för vetenskaper.

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende, privat organisation med målet att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)

Mest läst