Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Studie: Vägledning av farmaceuter kan ge bättre diabetesbehandling

En ny metastudie visar att farmaceuter kan stödja diabetespatienter att följa sin läkemedelsbehandling och nå bättre blodsockernivåer.

En ny metaanalytisk studie visar att diabetespatienter som får uppföljning och råd av en farmaceut får bättre följsamheten till läkemedelsbehandlingen.

Analysen, som gjorts av nederländska forskare som tittat på 59 olika internationella studier, konstaterar att farmaceuter har en viktig roll i att hjälpa vuxna diabetespatienter att nå sina behandlingsmål, reducera förhöjda sockernivåer och minska risken för komplikationer.

Den norska branschorganisationen Apoteksföreningen välkomnar studien på sin hemsida och hoppas att den kan bidra till att öppna dörren för nya farmaceutiska tjänster för patienter med diabetes typ 2 i landet.

I Norge finns sedan 2018 en tjänst på apoteken som heter Medicinstart där farmaceuter erbjuder patienter ett uppföljningssamtal efter att de börjat med en ny medicin mot bland annat högt blodtryck och förhöjt kolestrol för att kartlägga eventuella biverkningar och svara på frågor. Nu vill norska Apoteksföreningen inleda samtal med andra branschorganisationer med förhoppning om att Medicinstart ska omfatta även rådgivning kring diabetes typ 2.

Samtidigt utreder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) farmaceutiska tjänster på svenska apotek. Resultatet av utredningen ska presenteras senast 31 december i år.

Läs mer: Pharmacy-led interventions to improve medication adherence among adults with diabetes: A systematic review and meta-analysis publicerades i tidskriften Social and Administrative Pharmacy.

Mest läst