Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så kan fler slippa tunga arbetsveckor

Anställda på helgstängda apotek inom Hjärtat riskerar långa och tunga arbetsveckor under vissa perioder. Det finns en lösning – men den når inte fram till medarbetarna.

Långa schemaperioder som leder till tunga arbetsveckor under perioder med många röda dagar. Det var det enskilt största problemet som framkom när den fackliga akademikerföreningen på Apotek Hjärtat gjorde en enkät bland sina medlemmar tidigare i år.

Inom kedjan delas året in i tre långa schemaperioder och problemet uppstår på de apotek som är helgstängda. Under den period som löper över jul och nyår och det infaller många röda dagar måste de anställdas arbetstid fördelas på betydligt färre antal arbetsdagar.

– Det blir väldigt svårt att lägga ut alla timmar så att det blir ett vettigt schema. Man får ofta jobba bortåt 45 timmar en vanlig vecka och det tycker de flesta inte är okej. Det blir alldeles för tungt, säger Karin Gummesson, receptarie inom Hjärtat och ledamot i akademikerföreningens styrelse.

Men det finns en lösning på problemet. För drygt ett år sedan införde Hjärtat en möjlighet att flytta timmar mellan schemaperioderna. Det rör sig om maximalt 32 timmar under en period eftersom man kan stå på både plus och minus 16 timmar.

Det gör att medarbetare kan välja att arbeta in ett antal timmar på förhand för att gå in på minus i en period med många röda dagar.

Men den möjligheten utnyttjas oftast inte av de som verkligen behöver den, enligt Karin Gummesson. I stället används den på andra apotek för att skapa extra ledighet under delar av året.

– Apotekscheferna har inte förstått att det går att flytta timmar mellan perioderna för att hantera problemet på helgstängda apotek. Och informationen till medarbetarna från företaget har varit för dålig, säger hon.

Något som bidrar till att anställda inte utnyttjar möjligheten att flytta timmar är enligt Karin Gummesson att det finns en osäkerhet kring hur cheferna hanterar de flyttade timmarna. Till exempel att chefen ska lägga ut timmar utan hänsyn till medarbetarens önskemål.

Men i själva verket är det den anställde själv som bestämmer hur många timmar som kan flyttas över och timmarna ska ligga fast hela perioden och inte utnyttjas till akuta schemaändringar, betonar Karin Gummesson, även om det sker ibland i dag.

Vid schemaändringar under periodens gång ska stället de vanliga övertids- och mertidsreglerna gälla.

– Där är vi från fackets sida rörande överens med HR, men det verkar inte ha nått ut till cheferna.

Samtal mellan den fack och arbetsgivare har nu utmynnat i att företaget tydligare ska informera om möjligheten att flytta timmar till både apotekscheferna och medarbetarna.

– Cheferna måste bli oändligt mycket bättre på att utnyttja schemaläggningen som det var tänkt och förklara för medarbetarna hur de kan göra för att slippa alltför tunga perioder, säger Karin Gummesson.

Facket har även tryckt på för att företaget ska korta den schemaperiod som löper över sommaren, eftersom den gör att medarbetarna måste lämna in önskemål om ledighet man har ända till oktober redan i mars-april.

– Det blir väldigt lång tid framåt man måste planera. Men vi har inte fått gehör när vi påtalat detta för arbetsgivaren, framför allt för att de inte vill att cheferna ska behöva sitta mitt i sommaren och göra scheman, vilket skulle bli följden, säger Karin Gummesson.

Andra läser