Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Positiva effekter av att farmaceuter vaccinerar

Bör farmaceuter på apotek utföra vaccinationer? Flera länder presenterade sina erfarenheter av en sådan tjänst under farmacikongressen i Abu Dhabi. Frågan är om Sverige bör gå samma väg.

I Sverige erbjuder vissa apotek redan vaccination mot exempelvis influensa men i de flesta fall sker det i samarbete med en vårdgivare och vaccinationen görs av en sjuksköterska.

Att det istället är en farmaceut utför vaccinationer mot olika sjukdomar sker i dag på apotek ibland annat Frankrike, USA och Saudiarabien. Apoteksägare från dessa tre länder berättade om sina erfarenheter under ett symposium på farmacikongressen FIP som pågått under veckan.

Och erfarenheterna var i huvudsak mycket positiva, berättar Erika Larsson, som är professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter och som var på plats på symposiet.

Framför allt såg de vinster i form av att apoteken och farmaceuterna kunnat nå ovaccinerade riskgrupper som primärvården inte når.

Apoteksägare från USA berättade att apotek som erbjöd vaccinationer i början rädda för att vårdcentralerna i området skulle tycka att de ”tog” deras patienter, men snart märkte de att det var andra patientgrupper som vaccinerade sig på apoteken.

– Budskapet från dem som infört tjänsten var att andra länder redan nu borde börja utbilda sina farmacistudenter i att utföra vaccinationer, även om man ännu inte har lagstiftning som gör tjänsten möjlig, så att man kan komma igång direkt om lagstiftningen kommer på plats, säger Erika Larsson.

Samtidigt har det funnits vissa problem med tjänsten där den införts, framkom under symposiet enligt Erika Larsson. Bland annat har bemanningssituationen gjort det svårt att få loss tillräckligt med farmaceuter som kan utföra vaccinationerna. Och även om det funnits träningsprogram för att farmaceuterna ska lära sig, så har det varit en ganska lång startsträcka att komma igång.

– Man behöver sticka ganska många patienter för att bli bra på det. Och många farmaceuter som jobbar på apotek har ju valt ett arbete bakom disk, då kan det vara ett ganska långt steg att ställa sig bredvid patienten och sticka, säger Erika Larsson.

Om Sverige bör följa efter och låta farmaceuter utföra vaccinationer på apotek är dock en fråga som behöver vridas och vändas på utförligt, tycker hon.

– Frågan är om farmaceuter ska lägga sin tid och sitt engagemang på vaccinationer, eller om vi snarare ska fokusera på farmaceutiska tjänster som handlar om förbättrad läkemedelsanvändning. Det finns ju ändå andra personalkategorier som kan och är utbildade för vaccinationer och på många håll i Sverige byggs det nu upp en organisation för att sjuksköterskor ska vaccinera på apoteken.

Mest läst