Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny global strategi för FIP lanseras

På FIP-kongressen i Abu Dhabi berättade FIP:s president Dominique Jordan att organisationen arbetar med att ta fram en ny strategi för de kommande åren. Strategin kallas One FIP och målet är en mer enad global farmaciorganisation. Tanken att farmaceuter ska spela en mer aktiv roll i att möta de tio största utmaningarna mot den globala hälsan som WHO har pekat ut.

Förändringarna innebär en större delaktighet för medlemsorganisationerna, enligt Ulf Janzon, ordförande i Sveriges Farmaceuter. Han tycker att den nya inriktningen märktes redan under kongressen när medlemmarna i FIPs högsta beslutande organ delades in i grupper för att aktivt diskutera och bidra i strategiarbetet.

– Med tanke på den entusiasm som visades under strategidiskussionerna känns det som om FIP är på rätt väg, skriver han i en kommentar.

Likheterna med strategiarbetet inom Sveriges Farmaceuter är stora, tycker Ulf Janzon.
– Båda organisationerna måste kunna driva långsiktiga professionsfrågor och samtidigt säkerställa att medlemmarna hela tiden känner att de får valuta för sina medlemsavgifter.

I den nya strategin One FIP pekas sex huvudområden ut:

1) Alla har tillgång till de mediciner de behöver.

2) Alla har tillgång till den hälso- och läkemedelsrelaterade rådgivning de behöver.

3) Alla gagnas av nya mediciner, nya tjänster och ny hälsoteknologi

4) Farmaceuter säkrar ett ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet användande av läkemedel.

5) Sjukvårdsprofessionerna och patienterna arbetar tillsammans för att säkra en omfattande hälso- och sjukvård för alla.

6) FIP är en levande och växande organisation som möter behoven hos sina medlemmar.

(Obs. Svensk Farmacis egen översättning)

Läs mer om FIP:s pågående arbete på FIP:s hemsida

Mest läst