Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Många känner sig utnyttjade”

Bättre arbetsmiljö – ­och en praktik där studenterna inte känner sig utnyttjade. Det pekades ut som nyckelfaktorer för att komma till rätta med bristen på farmaceuter på apoteken.

Det framkom under en paneldebatt om hur apoteken ska locka kompetent personal till branschen. Debatten ägde rum under ett seminarium om apoteksbranschens framtid som Dagens Medicin ordnade igår, tisdag.

Debatten kom att handla både om vad som kan göra att dagens farmaceuter ska vilja jobba på apoteken, och hur fler unga ska attraheras att välja farmaceutbanan, en fråga som ställs på sin spets när stora pensionsavgångar väntar.

För även om alla nyutexaminerade apotekare och receptarier sökte sig till apotekens butiksverksamheter så skulle det ändå inte räcka för att täcka behovet av legitimerad personal. Det konstaterade Anna Rogmark, HR- och hållbarbetsdirektör på apoteket AB, som var en av debattörerna.

Vad krävs då för att locka fler att jobba på apotek? Sara Joher, ordförande i Sveriges Farmaceuters studentsektion, framhöll en bättre arbetsmiljö som en av de viktigaste faktorerna. Men även att farmaceuterna får utnyttja sina kunskaper mer i vardagen – och får fokusera på farmaceutiska kärnuppgifter.

Sara Joher berättade att många farmacistudenter under praktiken på apotek blir avskräckta från att jobba där eftersom de upptäcker att farmaceuterna ofta får gör annat än farmaceutiska uppgifter. Hon betonade att praktiken på apotek behöver bli en mer positiv upplevelse och att fokus borde ligga mer på lärandet.

­ – Idag känner många studenter att de blir utnyttjade som arbetskraft, sa Sara Joher.

”Förfärligt”, replikerade Anna Rogmark från Apoteket AB och tillstod att praktiken på den egna kedjan haft vissa brister.

– Vi inte varit jättebra på det, men har nu ett bättre koncept för praktiken. Det är så oerhört viktigt, det handlar inte om att vi får ett extra par händer.

Anna Rogmark instämde i att en bättre arbetsmiljö behövs för att apoteken ska bli attraktiva arbetsplatser, men poängterade att det inte finns någon enkel lösning. Hon framhöll att de själva arbetar med alltifrån bättre schemaläggning och ledarskap till friskvårdsbidrag.

– Jag tror även att det är viktigt att vi kan visa vilka olika karriärsteg som finns på apotek. Hur förbereder jag mig för att bli LMA, apotekschef, eller att jobba på huvudkontor? Vi behöver även öka rörligheten inom apoteket, sa Anna Rogmark.

Hon fick medhåll från Sara Joher som lyfte fram att många blivande farmaceuter efterfrågar tydligare vägar för kompetensutveckling på apoteken.

Viktigt för att locka fler till yrket är även att synliggöra vad apotekare och receptarier gör, något som fortfarande är relativt okänt bland allmänheten, konstaterade Ingrid Nylander från farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

– Framför allt måste vi försöka sprida kunskap om det bland allmänheten och unga som ska välja utbildning. Vi har pratat länge om hur detta ska bli ett attraktivt yrke och få upp intresset, men ännu inte nått lösningen, sa Ingrid Nylander.

Mest läst