Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vård och hälsa högt på agendan”

FÖRBUNDSBLOGGEN Utmaningarna för hälso- och sjukvården är stora. Men digitaliseringen – och en ökad användning av farmaceuternas kunskaper – erbjuder många lösningar, skriver Sveriges Farmaceuters ordförande Ulf Janzon.

Under årets Almedalsvecka var det tydligt att vård och hälsa fortsätter att ta plats på den politiska dagordningen. Även i opinionsundersökningar inför riksdagsvalen hamnar vård och hälsa oftast bland väljarnas viktigaste frågor. Tyvärr försvinner de ofta när vi närmar oss valdagen, troligen för att de anses som svåra och att det inte finns några enkla lösningar.

Utmaningarna inom vård och hälsa är många. Trycket på vården är högt, inte minst eftersom vi lever allt längre, men även för att vår livsstil och situationen på många skolor och arbetsplatser bidrar till att de psykosociala besvären ökar. Det gäller inte minst inom vård- och hälsosektorn, som brottas med stora rekryteringsproblem och där många vårdutbildade väljer andra yrkesbanor.

Ovanpå det har regioner och kommuner en allt besvärligare ekonomisk situation – och att då satsa på förebyggande hälsa, ett område som har varit eftersatt i decennier, blir en jätteutmaning.

Finns då något ljus i tunneln? Ja, ett populärt ämne i Almedalen var digitalisering och kanske är det där vi får söka efter lösningar. Särskilt intressant var seminariet Recept för nationella e-hälsostrategier där Matthew Swindells från brittiska NHS (National Health Service) delade med sig av erfarenheter.

Hans råd var att fokusera på hälsa och patient – inte på it – och att tänka på resurser också utanför vården. Han gav flera bra exempel på hur apotek och farmaceuter kan bidra i det förebyggande hälsoarbetet, genom att hjälpa patienten att avgöra om läkarbesök är nödvändigt eller inte, genom att erbjuda läkemedelsgenomgångar och genom att förnya recept.

Att få dessa exempel från England presenterade för en stor publik var alldeles utmärkt, inte minst eftersom flera personer med politiskt inflytande var på plats.

Just nu pågår regeringens och Sveriges kommuner och landstings arbete med handlingsplanen Vision e-hälsa 2025. Visionen är att ”år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på̊ att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå̊ en god och jämlik hälsa och välfärd”.

Glädjande nog är Sveriges Farmaceuter sedan i slutet av april representerade i det nationella rådet för e-hälsa 2025. Där kommer vi självklart att uppmärksamma farmaceuternas viktiga roll.

Ulf Janzon, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Mest läst