Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekspersonal gav ovetenskapliga råd

När apotekspersonal fick en fråga om hostmedicin från en så kallad mystery shopper uppgav hälften att det finns evidens för att slemlösande hostmedicin är effektivt – fast så inte är fallet.

”Min pappa vill att jag ska köpa något slemlösande till honom, typ Bisolvon. Men jag undrar lite, finns det några bevis på att den verkligen fungerar? Hur effektiv är den? Vad rekommenderar du mot slemhosta?”

De frågorna ställde receptariestudenten Elin Nygaard på olika apotek.

– Mitt mål var att besöka så många apotek som möjligt så jag åkte runt hela Skåne, berättar hon.

I sitt examensarbete vid Malmö universitet har hon sammanställt svaren. Totalt besökte hon 76 apotek och ställde ovanstående frågor eller en variant på dem. I ungefär hälften av fallen svarade personalen att hostmedicinen har bevisad effekt.

Men avsaknaden av evidens för receptfria slemlösande hostmediciner har konstaterats av bland annat Läkemedelsverket och brittiska Cochrane-institutet. Skälet till att de ändå är godkända är att de godkändes innan kraven på dokumenterad effekt var lika höga som i dag.

Elin Nygaard anser att studien tyder på att rådgivningen på apotek har stor förbättringspotential. Hon tror att kraven på försäljning kan vara ett skäl till studieresultatet.

– Det är mycket prat om försäljning på apoteken och som anställd tänker man på apotekets budget. Men det kan också vara så att en del anställda inte vet att det saknas evidens.

Erika Larsson, apotekare och professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter, tror däremot inte att vinstkraven är ett huvudskäl till resultatet.

– Åtminstone inte när råden har getts av farmaceuter. Min bild är att farmaceuter generellt prioriterar goda råd framför försäljning.

En möjlig förklaring är att personal tror att de skulle undergräva förtroendet för apoteket och det egna arbetet genom att säga att en produkt de säljer saknar bevisad effekt. Det är en förklaring som en tidigare brittisk studie pekar på, och som Erika Larsson ser som möjlig.

Ger apotekspersonal ovetenskapliga råd?

– Den slutsatsen tycker jag inte man kan dra. Det är en komplex fråga där vissa ändå upplever effekt av hostmedicin, även om det kan vara placebo, säger Erika Larsson.

Men studenten frågar ändå uttryckligen om det finns en bevisad effekt. Det är väl rimligt att personal svarar nej på det?

– Vi vet inte om det är farmaceuter eller annan personal, med kortare utbildning, som svarat så här.

Elin Nygaard lyfter själv fram det faktum att det kan vara antingen farmaceuter eller annan personal som har gett råden som en svaghet i studien.

– Det framgår inte alltid på namnlappar om det är legitimerad personal eller inte som man pratar med på apoteken så det var tyvärr svårt att få med den aspekten.

Elin Nygaard blev klar receptarie i våras och har nu fått sitt första apoteksjobb.

Har du fått några frågor om hostmedicin än?

– Ja, och då har jag svarat ärligt att effekten är individuell och att man också kan prova att dricka mycket vatten för att lösa upp slemmet.

Examensarbetet har handletts av Tommy Westerlund, universitetslektor vid Malmö universitet.

Mest läst