Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kopplade in facket – fick fyra veckors semester

En chef på Apoteket AB nekade två medarbetare fyra veckors sammanhängande semester. Men efter kontakter med facket gav arbetsgivaren med sig.

Möjligheten att få längre, sammanhängande semester är en viktig fråga för många farmaceuter på landets apotek. Det visar Sveriges Farmaceuters medlemsundersökningar. I det aktuella fallet önskade en farmaceut och en apotekstekniker ledighet i somras under fyra sammanhängande veckor, som ingen annan kollega på deras apotek gjorde anspråk på.

Men apotekschefen svarade att utlåning till andra apotek i regionen gick före, med hänvisning till regionchefen på kedjan. De två medarbetarna tilldelades i stället tre veckors semester plus en vecka, med avbrott i mellan.

Farmaceuten kontaktade då Sveriges Farmaceuters akademikerförening på Apoteket AB.

– Att utlåning till regionen ska gå före möjligheten till fyra veckors sammanhängande semester lät konstigt. Det stämmer inte med vår tolkning av kollektivavtalet, där det ju inte står att man är anställd på regionnivå, säger Sandra Jonsson, som är ordförande i akademikerföreningen.

Apoteket AB gjorde dock samma tolkning av avtalet som regionchefen. Akademikerföreningen skickade då in ärendet för central förhandling, varefter företaget backade och gav de två medarbetarna fyra veckors semester, utan att förhandlingen behövde äga rum.

Sandra Jonsson tycker att fallet är ett exempel visar på att medlemmar som tycker att arbetsgivaren agerar tveksamt ska kontakta facket.

– Det är den här typen av frågor vi kan hjälpa till med, säger hon.

Enligt semesterlagen har anställda rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Men i kollektivavtalet med Svensk Handel har det gjorts ett avsteg, som ger apoteksföretagen möjligheten att ge sina anställda enbart tre veckor ledigt i rad under sommaren.

Men den möjligheten måste förvaltas med stor försiktighet, betonar Sveriges Farmaceuters förhandlingschef Martina Perzanowska. Eftersom semesterlagen har en särställning som så kallad skyddslagstiftning, bör företagen vara ytterst restriktiva med att göra avsteg från möjligheten till fyra veckors sammanhängande ledighet, anser Martina Perzanowska:

– Vår uppfattning är att det ska göras med stor lyhördhet för de anställda och en stor portion omdöme. Det handlar inte bara om att lösa semesterplaneringen, utan om att de anställda ska hålla hela året – och ett helt yrkesliv.

 

Andra läser