Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vårt dubbla uppdrag är en avgörande styrka”

FÖRBUNDSBLOGGEN Självklart blir det lättare att förhandla fram goda villkor när farmaceuter är efterfrågade och uppskattade. Det skriver förbundsordförande Ulf Janzon och lyfter fram hur de fackliga frågorna och professionsfrågorna stärker varandra.

På förbundets extra fullmäktige i november finns två centrala frågor på agendan: ett förslag till nya stadgar, som redan skickats ut till alla medlemmar för synpunkter, och ett nytt strategiskt program där arbete pågår.

De nya stadgarna ger en stabil grund att stå på, medan det strategiska programmet anger inriktningen för arbetet de kommande åren.

Det strategiska programmet tar sin utgångspunkt i vad Sveriges Farmaceuter är: ett fack- och professionsförbund vars medlemmar finns på apotek, i näringslivet, på myndigheter och i vården. Det blir därför naturligt att som första punkt konstatera att:

Farmaceuter utgör en stark, viktig och tydlig profession som gör nytta för patienter, samhälle och näringsliv. Farmaceuter finns där läkemedel utvecklas, hanteras och används. Sveriges Farmaceuter ska därmed finnas med när läkemedelsfrågor debatteras och är en självklar remissinstans när frågor kring läkemedelshantering och användning utreds eller förändras.

För att vi ska kunna leva upp till den första punkten, så är den andra punkten en förutsättning:

• Att våra medlemmar har goda förutsättningar för att kunna bidra till en god, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Det innebär att apotekare och receptarier ska ha en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor som gör det möjligt att kombinera arbetsliv med privatliv. Inte minst innebär det skälig ersättning och en god löneutveckling genom hela yrkeslivet, men också goda möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Allt detta innebär att Sveriges Farmaceuter tillvaratar medlemmarnas intressen både i fackliga frågor och professionsfrågor, vilket är en avgörande styrka. Men det räcker inte!

För att vara framgångsrika måste vi utveckla vår förmåga att låta de fackliga frågorna stärka professionsfrågorna och vice versa. För självklart blir det lättare att förhandla fram goda villkor när farmaceuter är efterfrågade och uppskattade. Lika självklart är det en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb att arbetsvillkoren är rimliga, arbetsmiljön god och att det finns en fungerande vidareutbildning.

Ett gott samarbete inom förbundet med aktiva medlemmar, lyhörda förtroendevalda och ett engagerat kansli är vad som gör det möjligt för oss att göra skillnad. Då kan ett plus ett bli tre, eller mer!

Har du idéer kring vad som borde finnas med i strategiprogrammet och/eller vad som är förbundets viktigaste frågor så tar vi med glädje emot inspel. Mejla mig eller Tuulikki Lindmark som leder strategiarbetet (förnamn.efternamn@sverigesfarmaceuter.se). Strategiprogrammet kommer att skickas till alla medlemmar för synpunkter innan det presenteras för fullmäktige.

Ulf Janzon, Ordförande i Sveriges Farmaceuter. 

Mest läst