Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter ensamma med svårt beslut

Farmaceuterna har fullt ansvar för att bedöma vad som är sekretessbelagda uppgifter, men inte mycket att luta sig emot. Nu efterlyses tydligare vägledning – och mer utrymme för etiska diskussioner på apoteken.

I recepturen står en förälder med en fråga: Vilka aktuella recept har min tonårsdotter? Farmaceuten på andra sidan disken ser att ett av recepten gäller p-piller, men har ingen aning om dottern uttryckt till läkaren eller barnmorskan som skrev ut receptet att föräldrarna absolut inget får veta.

Ändå är det farmaceuten som har det fulla ansvaret för att bedöma om uppgifterna ska lämnas ut till föräldern.

– Det blir en omöjlig situation. Farmaceuten har allt ansvar men ingen relevant information för att fatta beslutet, säger Erika Larsson, apotekare och professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Dessa avvägningar har uppstått på apoteken även tidigare, men de har blivit vanligare sedan mitten av april när E-hälsomyndigheten ändrade reglerna så att vårdnadshavare inte längre kan titta på och beställa tonåringars läkemedel via apotekens e-handel.

Orsaken är att myndigheten kommit fram till att vårdnadshavarnas direktåtkomst till recept strider mot offentlighets- och sekretesslagen.

Sveriges Farmaceuter har varit kritiskt mot att apoteksfarmaceuterna inte fick tydlig information om de nya reglerna och hur den etiska bedömningen ska gå till, när förändringen trädde i kraft.

Det är allvarligt eftersom det – draget till sin spets – är farmaceuten som blir straffskyldig om hen lämnar ut information som visar sig kränka tonåringens integritet.

Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Det är förbjudet att röja uppgifter om enskild, oavsett om det sker muntligt eller till exempel via utlämnande av en handling. Och om inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är tillsynsmyndighet, skulle få kännedom om ett sekretessbrott så är myndigheten skyldig att anmäla det enligt patientsäkerhetslagen.

Att det skulle gå så långt som att en farmaceut straffas är dock osannolikt, betonar Erika Larsson.

– Men det är ändå farmaceuten som står med det fulla ansvaret och som hamnar i den här utsatta situationen.

Hon tycker att myndigheterna gått ut med bättre information efter hand men att grundfrågan kvarstår: Ingen vet riktigt hur sekretessbedömningen ska göras.

Vilken information och vägledning i frågan har då farmaceuterna fått från sina arbetsgivare? Det varierar, visar en enkät som Svensk Farmaci gjort bland apotekskedjorna och som redovisas i senaste numret av tryckta tidningen (3/2019).

Förutom att gå ut med generella råd och information om vad förändringen innebär, har en del apotek även skickat ut konkreta exempel på kundfall som kan uppstå och förslag på hur de kan hanteras.

Informationen hade varit bra, om de anställda hade fått diskutera den inom sin arbetsgrupp, betonar Karin Gummesson som arbetar på Apotek Hjärtat och är ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

– Tyvärr blir det sällan tid över för gruppdiskussioner på våra arbetsplatsmöten, då man främst fokuserar på kampanj och försäljning, säger hon.

Apoteket AB uppger att företaget gått ut med information och råd via sitt intranät. Men informationen har varit alltför sparsam. Det tycker i alla fall Sveriges Farmaceuters medlemmar på apoteken i Umeå som nyligen diskuterade frågan på ett medlemsmöte, berättar den fackliga representanten Gunilla Johansson.

”Vi hamnar i en konstig situation när vi själva ska bedöma vad som kan vara känslig information, som ju kan gälla annat än preventivmedel”, skriver Gunilla Johansson till Svensk Farmaci.

Sveriges Farmaceuter driver nu på för att man från myndighetshåll ska ta fram en tydligare vägledning på området.

En längre version av artikeln publicerades i tryckta Svensk Farmaci nr 3 som kom ut den 14 juni.

Tidningen finns att läsa för inloggade medlemmar här.

Mest läst