Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Rimligt med lägre ersättning för praktik”

Nyligen uppmärksammades att studenter som gör praktik på apotek får betydligt mindre pengar än före omregleringen. Men Sveriges Farmaceuter ser fördelar med dagens system.

Det var studenttidningen Ergo som för ett par veckor sedan uppmärksammade att ersättningen till farmacistudenter i dag ligger på cirka 1500 kr, medan den innan omregleringen av apoteksmarknaden motsvarade studiemedlet. Studenterna behövde då inte ta lån under den sex månader långa praktiken på apotek som är obligatorisk för att få ut apotekarexamen.

Ergo hade intervjuat en student som står inför sin praktik på apotek och som berättade att en uppfattning är att studenterna i stor utsträckning används som arbetskraft.

– Man får till exempel stå i kassan. Då känner man sig utnyttjad när man inte får lön. Många av oss är inte intresserade av att jobba på apotek utan vill söka oss till industrin men för att få ut examen måste vi göra praktik på apotek, berättade studenten ”Linus” för Ergo.

Sveriges Farmaceuter, som nu utarbetat ett svar på artikeln i Ergo, anser att det nuvarande systemet är godtagbart med tanke på att syftet med praktiken är att lära.

Tidigare hade studenterna en temporär legitimation efter halva praktiken och kunde expediera läkemedel. I dag är det istället handledaren som skriver under alla studentens expedieringar.

– Utifrån det är det också rimligt att du inte har lön, säger Daniel Skoglund, kommunikatör på förbundet.

Han betonar att studenterna då inte heller ska utnyttjas som vanlig arbetskraft, vilket delvis är fallet i dag.

– Du ska i huvudsak inte utföra arbetsuppgifter som kommer arbetsgivaren till gagn, utan lära dig saker. Du ska inte heller planeras i schema, eller liknande, utan finnas på plats utöver reguljär bemanning, säger Daniel Skoglund.

Sveriges Farmaceuters studentsektion har heller inte uppfattat något stort tryck från medlemmar som vill se en förändring av situationen, enligt Daniel Skoglund.

– Vi uppfattar att majoriteten till huvudsak är nöjda med att slippa lön och tillhörande produktionskrav, säger han.

Han uppmanar den som gör praktik på apotek och som uppfattar att du inte har en bra handledare att kontakta sitt universitet för att få stöd. Om det inte ger resultat kan studerandemedlemmar i Sveriges Farmaceuter även söka hjälp hos förbundets studentsektion.

Läs artikeln i Ergo om sänkt ersättning för praktik på apotek här.

Mest läst