Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Farmaceuter kan bidra i det förebyggande arbetet”

Hur kan apotekare och receptarier delta i det preventiva hälsoarbetet? Det nämns inte i ett nytt delbetänkande om framtidens primärvård, men är något Sveriges Farmaceuter vill lyfta fram tydligare.

Förra veckan överlämnade utredaren Anna Nergårdh det tredje delbetänkandet av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård till regeringen.

Tidigare har utredningen slagit fast att sjukvårdens uppdrag är att stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom. Och även i det här betänkandet betonar hon att det förebyggande hälsoarbetet är avgörande för framtidens utmaningar.

Ulf Janzon, ordförande i Sveriges Farmaceuter, är positiv till att det lyfts fram.

– Det är en bedömning som jag delar till fullo, säger han.

Han framhåller att Sveriges Farmaceuter, som deltar i utredningens referensgrupp, kommer att ge inspel om hur apoteken och farmaceuter kan bidra till att vården ska lyckas med sitt preventiva uppdrag. Det handlar bland annat om förebyggande rådgivning och olika tjänster, som provtagning och vaccination, på apotek.

I delbetänkandet nämns inte farmaceuter och apotek förekommer endast sparsamt. Ulf Janzon tycker inte att det är avgörande i det här delbetänkandet, men han ser ändå flera möjligheter för Sveriges Farmaceuter att visa på apotekarnas och receptariernas betydelse.

– Det gäller inte minst det växande antalet farmaceuter som arbetar i regioner och kommuner. Vi behöver vara mer aktiva i referensgruppen och bidra med information om vad våra medlemmar i vården och på apoteken gör och kan göra.

Ett kapitel i betänkandet handlar om forskning, utveckling och utbildning och det konstateras att utan dessa tre finns det ingen sjukvård.

– Ansatsen är mycket positiv. Här finns mer att säga kring kopplingen mellan en god uppföljning i vården och förutsättningarna för framtidens forskning. Likaså kring klimatet kring samarbete med vården för aktörer utanför hälso- och sjukvården, allt från enskilda entreprenörer till små, medelstora och globala företag inom olika delar av life science.

Utredningen syftar till att stärka svensk primärvård. I det aktuella delbetänkandet finns inga förslag utan endast analyser som ska ge en bakgrund till slutbetänkandet som kommer i mars 2020. Här kan du läsa om ett tidigare delbetänkande.

 

Andra läser