Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Våga drömma om en bättre sjukvård”

STUDENTSBLOGGEN Sjukvården förändras i snabb takt och hur det påverkar oss farmaceuter är upp till oss själva att påverka. Det skriver studentsektionens ordförande Ava Joher och uppmanar fler farmacistudenter att engagera sig.

Idag är det jag, Ava Joher, som skriver i bloggen. Jag är ordförande för studentsektionen och har varit det sedan 2017. Dessförinnan satt jag ett år som sekreterare och projektledare för det årliga evenemanget Framtidsfarmaceuterna.

Detta är alltså mitt tredje år i Sveriges Farmaceuter och tiden har flugit iväg. Det är med blandade känslor jag skriver detta inlägg då jag i juni tar examen och därmed avgår för gott från studentsektionen.

Den 25 maj hålls mitt sista årsmöte för studentsektionen i Uppsala (läs mer om årsmötet här – det är öppet för alla studentmedlemmar!). Jag är smått ledsen över att det redan är dags att överlämna facklan till nästa person, men jag är även supertaggad inför att se en ny styrelse väljas in!

Denna period har jag tänkt tillbaka mycket på när jag började i Sveriges Farmaceuter. Då visste jag knappt vad det var. Facket hade man hört talas om i förbifarten när ”riktiga vuxna” pratade men min uppfattning var att det var något man gick med i som yrkesverksam. Jag motbevisades väldigt snabbt och det slutade i tre års gediget engagemang.

Genom åren har jag fått erfarenhet som jag endast kunnat drömma om. Jag har gjort allt mellan att vara med och tycka till i remissvar, ingå i referensgrupp för statlig utredning, föreläsa för Sveriges sjukvårds- och HR-direktörer och delta i paneldebatter om framtidens vård. Dessutom har jag även fått nätverka med studentsektioner i andra förbund.

Utöver allt detta har jag även fått vara med och skapa Framtidsfarmaceuterna som  studentsektionen ordnar för farmacistudenter som läser sitt sista år på utbildningen. Man kastades nästan huvudstupa in i en helt ny värld som man annars aldrig hade fått se och för det är jag evigt tacksam.

Jag skulle kunna skriva en hel bok om vad som har gjorts under mina tre år i förbundet, men det är inte därför jag skriver idag. Jag skriver eftersom vi befinner oss i en tid där vården ständigt ändras. Med nya appar, webbhandel och andra implementeringar av smarta lösningar har den svenska vården att ändrats och det kommer den fortsätta att göra.

Hur sjukvården ändras för farmaceuter är upp till oss farmacistudenter. Vi är en del av framtidens svenska vård och kan genom engagemang och visioner förändra den.

Det finns många förbättringsområden i vården. Inte alla, men vissa områden skulle kunna lösas med farmaceuter. Jag och studentsektionens styrelse har jobbat hårt för att synliggöra de farmaceutiska utbildningarna och professionen. Vi har upplyst vårdpersonal, chefer och direktörer inom vård och engagerade studenter i andra vårdförbund hur farmaceuter kan förbättra svensk vård, leda till ökad personcentrerad vård och patientsäkerhet.

Hade någon för tio år sedan pratat om kliniska farmaceuter i svensk vård hade ämnet förmodligen inte ansetts vara aktuellt. Man hade förmodligen viftat bort möjligheten av farmaceuter ute på sjukhus men genom eldsjälar som haft denna vision har vi idag sakta men säkert etablerat kliniska farmaceuter i väldigt många landsting.

Idén om att avskaffa monopolet av apotek avfärdades under 90-talet men under 00-talet aktualiserades det och ser vi idag på apoteksbranschen ser den helt annorlunda ut (på gott och ont).

Det handlar om att vi befinner oss i en värld i ständig förändring och vi behöver hänga med. Behoven, intressena och förutsättningarna förändras hela tiden.

Därför uppmanar jag er, studenter, att våga drömma och våga brinna för en bättre sjukvård! Våga äga titeln farmacistudent och våga drömma om en effektiviserad vård som tar tillvara på vår kompetens. Bara våga. Och när du vågat drömma, våga förverkliga dessa drömmar!

Jag uppmanar er dessutom till att redan under er studietid vara med och påverka – nominera dina kandidater till studentsektionens nya styrelse 2019-2020 senast den 15 maj! Läs mer på Sveriges Farmaceuters webbplats.

Mest läst