Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lastbilar leder vägen i kampen mot hiv

Farmaceuter från Sverige var nyligen i Östafrika inom projektet “Follow the trucks”. Det drivs av Farmaceuter utan gränser för att få prostituerade och lastbilschaufförer att testa sig för hiv.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om ett projekt som Farmaceuter utan gränser, FuG, driver i staden Lyantonde i Uganda och som syftar till att öka kunskapen om hiv och om hur smittan sprids. Nu är en delegation från FuG nyligen hemkommen från Uganda där de har varit för att följa upp projekten.

Två deltagare från FuG var också i Rwanda där ytterligare ett projekt pågår. Svensk Farmaci talade med Cecilia Biriell, kassör i FuG, som var med på hela resan, både i Rwanda och i Uganda.

Tillsammans med projektledaren Anniina Pertovaara började hon resan i Rwanda. Där pågår sedan augusti förra året ett pilotprojekt som FuG är engagerad i och som organisationen nu har ansökt till Forum Syd om mer medel för att kunna stötta.

– Vi kallar det för ”Follow the trucks” för det är riktat till lastbilschaufförer och prostituerade som vistas längs den transafrikanska motorvägen mellan Rwandas huvudstad Kigali och Ugandas huvudstad Kampala, berättar Cecilia Biriell.

Projektet utförs av lokala organisationer och Farmaceuter utan gränsers roll förutom att äska pengar är att fungera som bollplank för de lokala organisationerna och att följa upp verksamheten.

Hur arbetar de i projektet?

– De är inriktade på att få lastbilschaufförer och prostituerade att testa sig. De sprider information om hiv och så har de bland annat något som de kallar moonlight-testing som innebär att de går till barer och andra ställen på kvällar för att erbjuda hiv-provtagning till de här målgrupperna.

Ett hiv-besked är en stor sak. Hur ser du på att man erbjuder sådan provtagning för att testa sig spontant på kvällen?

– Det är viktigt att fler testar sig i den här regionen och det här är ett sätt att nå människor som annars kanske inte hade gjort det. Vid test-tillfällena finns det utbildad hälsovårdspersonal på plats som har kunskap om hur personer som får ett hiv-besked ska bemötas. Att säkerställa ett gott bemötande för hiv-positiva inom vården ingår också som en del i projektet.

”Follow the trucks” har haft ett stöd på 150 000 kronor från Forum Syd och nu håller pilotstudien på att avslutas. FuG har nu ansökt om att projektet ska få stöd i tre år till.

Efter några dagar i Rwanda fortsatte Cecilia Biriell och Anniina Pertovaara resan till Lyantonde i Uganda där ytterligare tre personer från Svenska Farmaceuter utan gränser anslöt. I Lyantonde är två organisationer som FuG samarbetar med inriktade på informationskampanjer för att öka kunskapen om hiv hos män och ungdomar.

Anledningen till att de riktar in sig just på män och ungdomar är för att de har identifierat att det är i de grupperna som det finns störst behov av ökad kunskap om hiv.

Afifa Trad, ordförande för svenska Farmaceuter utan gränser, som var med på resan, berättar att FuG följde upp att organisationerna utförde de aktiviteter som var överenskomna och budgeterade.

– Organisationerna som arbetar där hittar olika innovativa sätt att nå de här målgrupperna som inte vi hade kunnat göra eftersom vi saknar kännedom om samhället och de lokala förutsättningarna, säger hon.

Vad kan det vara för sätt?

– De använder sig av redan etablerade mötesplatser för att sprida information och så har de etablerat kontakt med lokala medier, till exempel har de medverkat återkommande i en panel hos den lokala radiostationen.

År 2014 lanserade FN 90-90-90-målen. De innebär att 90 procent av alla som lever med hiv ska vara diagnostiserade år 2020, 90 procent av dessa ska behandlas med läkemedel mot hiv och av dem ska 90 procent ha så låga virusnivåer att de inte är mätbara.

– Det här är vårt sätt att försöka bidra till de målen, säger Cecilia Biriell.

Mest läst