Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi får påverka regeringens politik!”

BLOGG Hur farmaceuter kan bidra till en bättre hälso - och sjukvård var en av de saker som förbundet nyligen lyfte fram vid ett möte med socialminister Lena Hallengren, skriver förbundsordförande Ulf Janzon.

Som ordförande för Sveriges Farmaceuter var jag nyligen inbjuden till rundabordssamtal hos socialminister Lena Hallengren, tillsammans med andra professionsorganisationer och fackförbund. Temat var hur vi utvecklar svensk sjukvård och jag vill gärna sammanfatta vad förbundet lyfte fram som särskilt viktigt att fokusera på under mandatperioden.

Svensk hälso- och sjukvårdspolitik har länge varit fokuserad på att åtgärda de största bristerna och ambitionsnivån synes vara att vi ska vara glada om vi kan bibehålla dagens nivå. Det är därför hög tid att formulera en högre ambitionsnivå.

Våra medlemmar i life science-sektorn kämpar hårt för att forskningssamarbeten och kliniska prövningar ska förläggas i Sverige. Men inget företag vill välja ett land som inte ligger i framkant, där nyfikenheten på nya behandlingar är ljum och där vården fokuserar på att göra mer av det som redan görs, inte på hur det kan göras bättre.

Lägg till det att vi saknar en systematisk uppföljning av hur vården fungerar och hur patienten upplever den.

En ny och högre ambitionsnivå måste gälla hälso- och sjukvården, inte enbart sjukvården. Fortsätter vi att vänta på att medborgarna ska bli tillräckligt sjuka för att knacka på dörren till vården är risken stor att sjukvården blir en gökunge som tränger undan andra verksamheter.

Tvärtom måste vi förbättra förutsättningarna för medborgarna att bidra till sin egen hälsa.

I svensk hälso- och sjukvårdspolitik vill vi därför se:

En tydlig och högre ambitionsnivå! Vi behöver få tillbaka tilltron på att hälso- och sjukvården kan fortsätta att utvecklas. Då kan farmaceuter i industrin vara med och bidra i utvecklingen av nya läkemedel och hjälpmedel. Life Science är ett globalt tillväxtområde där Sverige har stolta traditioner men där vi tappat fart under senare år.

Att farmaceuterna utnyttjas bättre i vården! Läkemedel kan ge mycket positiva effekter, men felanvända kan de ha motsatt effekt och då orsaka stora kostnader för vården. Här kan farmaceuterna i vården bidra till en bättre läkemedelsanvändning och uppföljning, självklart i samarbete med flera andra professioner.

Att apoteksfarmaceuterna ses som vårdens nivå noll! Med enkla medel kan vi förstärka farmaceuternas rådgivning om egenvård och friskvård på apotek. Men även rådgivningen för att säkerställa en god läkemedelsanvändning kan förbättras, inte minst för de många äldre som får sina läkemedel genom hemtjänsten. Här skulle riktad farmaceutisk rådgivning med stor sannolikhet vara lönsam ur både individens och samhällets synvinkel.

 

Ulf Janzon, ordförande för Sveriges Farmaceuter

Mest läst