Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Trögt arbete mot rasistiska påhopp

Kränkande ord och kunder som väljer personal efter hudfärg. Rasismen mot apoteksanställda fortsätter – men arbetet för att hantera problemet går trögt.

Ord som ”sluta stirra med dina äckliga svarta ögon” och ”ta av dig slöjan om du ska bo i Sverige”. Och kunder som vägrar att få hjälp av farmaceuter med invandrarbakgrund.

Detta är några exempel på rasism som personal på apotek får utstå. De ökande trakasserierna mot apoteksanställda med invandrarbakgrund fick stor uppmärksamhet i höstas när SVT rapporterade om saken.

Alla fem apotekskedjor anser att det är oacceptabel att anställda utsätts. Samtidigt uppger fyra av dem att problemen kvarstår i samma omfattning som i höstas, enligt en enkät som Svensk Farmaci gjorde i mars i år och som presenteras i nya numret av tidningen.

Enkäten visar att kedjorna har olika sätt att bemöta problemet. Bara tre av fem kedjor har riktlinjer för hur personalen ska agera vid trakasserier från kunder.

Sådana riktlinjer fanns sedan tidigare på Apotek Hjärtat och Kronans Apotek, medan Apoteket AB efter uppmärksamheten i höstas tagit fram ett helt nytt material om kundtrakasserier. Det skickas ut till apoteken under våren för att skapa lokala rutiner.

På Sveriges Farmaceuter behandlas inte ämnet trakasserier av kunder som en separat fråga, utan sorterar in under arbetsmiljöfrågor av alla slag.

– Arbetsgivarna har ansvar för arbetsmiljön och det är de som ska hjälpa personal som blir kränkt. Rasism är en svår fråga att lösa, och min upplevelse är att det går trögt framåt, säger Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

En fråga som förbundet däremot driver hårt är den om att minska på ensamjobben. Förutom rädslan för rån och stöld ökar ensamarbetet personalens sårbarhet för att bli trakasserade verbalt.

Läs en längre version av artikeln i det nya numret av Svensk Farmaci som utkom den 26 april.

Mest läst