Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytänk ska få fart på farmaceutiska tjänster

Var kan en insats med farmaceutiska tjänster göra mest nytta? På TLV pågår nu ett arbete med att kartlägga vilka data som kan användas för att besvara den frågan. ”Vi försöker tänka nytt”, säger avdelningschefen Inger Erlandsson.

Enligt ett regeringsuppdrag ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, genomföra en förstudie som undersöker förutsättningarna för farmaceutiska tjänster på apotek. Myndigheten har påbörjat förberedelserna inför uppdraget.

– Vi försöker tänka nytt här. Ska vi verkligen skapa en förändring när det gäller läkemedelsanvändningen behöver vi ha kunskap och kunskapsbaserade insatser, konstaterar Inger Erlandsson, avdelningschef på TLV.

Hon berättar att myndigheten ska undersöka hur man kan använda sig av de data om läkemedel som finns i Sverige för att kartlägga var det finns störst behov av farmaceutiska insatser.

– Kunskap finns i data och vi har mycket data i Sverige som vi vill använda, konstaterar hon, men tillägger att tillgången på data från E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen tyvärr har försämrats.

Vad är det för sorts data ni vill använda?

– Det kan vara data från flera olika källor, till exempel apotekens receptflöden, som tillsammans kan ge information om ett läkemedel har hämtats ut efter förskrivning och med vilken frekvens som uttagen har skett. Utifrån det får vi en indikation på hur god följsamheten är för olika läkemedel.

Vilka tjänster kan bli aktuella?

– Enligt regeringsuppdraget ska inriktningen vara mot rådgivning som ska öka följsamheten till ordinerad behandling. Rådgivning ingår redan i apotekens grunduppdrag, men det här ska vara en rådgivning som går utöver grunduppdraget och leder fram till ökad följsamhet och då också bättre användning av läkemedel.

I Storbritannien har farmaceuter uppdrag med fördjupande rådgivning för vissa patientgrupper. Är det något sådant som kan bli aktuellt?

– Vi ser både på vad som tidigare har gjorts nationellt och internationellt, men vi har inga färdiga förslag ännu.

Uppdraget att ta fram förstudien om farmaceutiska tjänster är ett av tre regeringsuppdrag till TLV just nu som rör apoteken. De andra två är att mäta graden av direktexpediering på apotek och att göra en förstudie om apoteksindikatorer.

Inger Erlandsson är entusiastisk över uppdraget med farmaceutiska tjänster.

– Det är intressant och viktigt. Vi har ett stort behov av att förbättra läkemedelsanvändningen eftersom felaktig användning riskerar att leda till ohälsa för patienter och kosta samhället mångmiljardbelopp.

– Hos apoteken finns det en stor potential att bidra till förbättrad hälsa eftersom de har hälso- och sjukvårdspersonal, farmaceuter. Så det är bra att regeringen vill undersöka hur den resursen kan användas mer.

Den sista december ska TLV överlämna sitt förslag till regeringen.

Andra läser