Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny vägledning för svåra bedömningar

Efter kritik från Sveriges Farmaceuter har E-hälsomyndigheten nu publicerat en vägledning om hur apoteksfarmaceuter ska agera när föräldrar begär ut information om sina tonåringars recept.

Bakgrunden är att E-hälsomyndigheten den 11 april tog bort föräldrars möjlighet att titta på och beställa tonåringars läkemedel via apotekens e-handel. Detta på grund av sekretesskäl.

Men som Svensk Farmaci tidigare rapporterat fick apoteksfarmaceuterna knappt någon information om förändringen och hur de ska hantera föräldrar som i stället kommer till apoteken och vill ha ut receptinformation som kan vara känslig för tonåringen. En situation som kan innebära ett etiskt dilemma och som nu riskerar att bli vanligare, något som Sveriges Farmaceuter varnat för upprepade gånger.

I ett brev som skickades till E-hälsomyndigheten innan påsk riktade förbundets ordförande Ulf Janzon kritik mot att myndigheten låtit apoteksföretagen hantera frågan och inte tagit hänsyn till de som ska möta föräldrarna – farmaceuterna.

I brevet framgår att man från förbundets sida är ”mycket besvikna på hanteringen”.

”För våra medlemmar är det en i stora delar ny situation efter det att myndigheten beslutat att informationen inte längre finns tillgänglig på nätet, vilket vi uppfattar som en stark signal om att vara mer restriktiv i bedömningen. Det hade därför varit naturligt att ni lämnat någon form av stöd till den personal som ni hänvisar till och som de facto ska fatta besluten, inte uteslutande till deras arbetsgivare, men också direkt till vårdnadshavare och förskrivare”, står i brevet till myndigheten.

Och nu har E-hälsomyndigheten agerat. Myndigheten har nu tagit fram en vägledning i form av frågor och svar riktat till farmaceuter på apotek. Där står bland annat:

”Läkemedel som skulle kunna vara känsliga kräver en extra noggrann bedömning av dig som farmaceut. Du har rätt att neka utlämning om du bedömer att tonåringen riskerar att lida men om vårdnadshavaren får kännedom om förskrivningen.”

Men eftersom dokumentet enbart publicerats på myndighetens webbplats skickar Sveriges Farmaceuter nu ut ett brev till sina medlemmar för att informera om att denna vägledning finns.

I brevet betonas även att det fortfarande kan uppstå svårbedömda situationer och förbundet rekommenderar medlemmarna på apotek att förbereda sig lokalt genom att diskutera möjliga situationer som kan uppstå när föräldrar vill ha ut information som kan vara känslig för tonåringen.

Mest läst