Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmaceuterna är inte förberedda”

Nu stryps föräldrars direktåtkomst till tonåringars recept via nätet. Men många apoteksfarmaceuter har inte blivit förberedda på att hantera potentiellt irriterade föräldrar.

Från och med i dag, torsdag den 11 april, kan föräldrar inte längre se sina sin tonåringars recept via apotekens e-handelstjänster eller 1177. Det gör att föräldrar heller inte kan beställa läkemedel åt dem via nätet.

Detta efter ett beslut från E-hälsomyndigheten, som kommit fram till att det sätt som informationen givits hittills inte rimmar med offentlighets- och sekretesslagen.

Men apoteksfarmaceuterna är dåligt förberedda på förändringen, enligt Karin Gummesson som är ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion. Sektionen har sett över hur informationen gått ut på tre av fem apotekskedjor – Apoteket AB, Hjärtat samt Apoteksgruppen – och konstaterat att de inte kommunicerat förändringen till medarbetarna mer än i form av kort information på intranätet.

– I bästa fall har farmaceuterna sett informationen där, men den är lätt att missa. Arbetsgivarna har inte tagit sitt ansvar här. Om farmaceuten får en arg förälder framför sig, som försökt e-handla men misslyckats, så står man ganska frågande om man inte är förberedd, säger Karin Gummesson.

Sveriges Farmaceuter har sedan beslutet blev känt i januari varnat för att farmaceuterna hamnar i kläm när irriterade föräldrar vänder sig till apoteken. Apoteksfarmaceuterna ska också bedöma om potentiellt känslig information om en tonårings recept på exempelvis p-piller ska lämnas ut till föräldern – ett dilemma som finns redan i dag men som sannolikt blir vanligare nu.

E-hälsomyndigheten har tagit fram ett informationsblad om vad förändringen innebär och som farmaceuter kan ge ut till föräldrar som nekas information på apotek eller som undrar varför de inte längre kan e-handla.

Men på informationsbladet hänvisas föräldrarna till apoteket om de har frågor om förändringen.

– Det är ju tvärtemot vad vi ville. Hela syftet med att ta fram ett informationsblad var att vi skulle kunna lämna över det till föräldrarna och inte behöva svara på fler frågor om E-hälsomyndighetens beslut, eftersom vi inte har några bra svar att ge, säger Karin Gummesson.

Hon hade önskat att arbetsgivarna förberett medarbetarna bättre, och åtminstone gått igenom vad förändringen innebär på ett morgonmöte.

– Det hade varit bra att gå igenom frågan ordentligt. Nu har både arbetsgivarna och E-hälsomyndigheten gjort det lätt för sig, vilket riskerar att gå ut över oss som ska möta föräldrarna på apoteken. Vi hoppas såklart att det inte ska bli några stora bekymmer nu men det återstår att se, säger Karin Gummesson.

Sveriges Farmaceuter har nu skickat ut information till alla medlemmar som jobbar på apotek för att ge råd om hur de ska hantera svåra situationer när föräldrar vill ha ut potentiellt känslig information.

“Om du känner osäkerhet i bedömningen, eller anser att informationen inte kan lämnas ut, ska du informera om att du kan inte lämna ut någon information. Du kan då hänvisa till att detta är ett beslut av E-hälsomyndigheten”, skriver förbundet och framhåller att farmaceuterna även kan och informera om att vårdnadshavaren kan begära ut information via myndighetens registratur.

E-hälsomyndigheten uppger att de nu arbetar för att hitta nya lösningar för hur man ska skydda känslig information och samtidigt kunna ha e-handel med tonåringars läkemedel i framtiden.

Mest läst