Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Varje rån är ett för mycket”

Antalet rån på apotek minskade förra året, men inbrotten på apotek och i läkemedelsförråd ökade däremot.

Förra året var det 24 rån på apotek, enligt statistik från Apoteksföreningens säkerhetsgrupp. Det ska jämföras med 32 rån förra året. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, var det betydligt färre rån i butiker generellt förra året än tidigare år och apoteksrånen går alltså i linje med det.

Peter Lilius, säkerhetschef på Apoteket AB och medlem i Apoteksförenings säkerhetsgrupp, påpekar att skillnader från år till år kan bero på en eller ett några få individer.

– Vi ser en rejäl minskning och vår förhoppning är att det ska minska, men en och samma gärningsperson kan utsätta flera apotek för rån och det kan göra att det blir stora skillnader från ett år till ett annat.

Rånen mot apotek förra året skedde både med och utan skjutvapen. Inget vapen har avlossades, men Peter Lilius berättar att ett av rånen var mer våldsamt.

– Varje rån är ett för mycket, men vi måste ändå tänka på att det har blivit fler och fler apotek och utifrån det perspektivet kan vi vara glada att utvecklingen inte följer antalet apotek.

Uppklarandefrekvensen för apoteksrån var relativt stor, 46 procent. Ett möjligt skäl är att polisen tar rånen på allvar.

– En annan tänkbar orsak är att det är en viss typ av gärningsmän som rånar apotek, de kan vara narkotikapåverkade och inte särskilt välplanerade och därför lättare att gripa.

Finns det några apotek som är särskilt utsatta?

– Det vi kan säga är att vi nästan aldrig har rån på apotek i gallerior. Det är för att det är svårare att fly från sådana platser.

I Sveriges Farmaceuters arbetsmiljörapporter, som Svensk Farmaci tidigare har skrivit om, har det framkommit att ensamarbete på apotek skapar oro på grund av risken för rån.

Hur ser du på den risken?

– I vår statistik har vi inte sett att ensambemannade apotek är mer utsatta än andra.

Men förstår du att man kan känna sig mer utsatt som ensam på ett apotek?

– Det har jag förståelse för, men enligt våra siffror finns det ingen faktisk riskökning för rån.

Inbrotten på apotek och i läkemedelsförråd ökade till skillnad från apoteksrånen förra året, visar en sökning i BRÅ:s statistikdatabas. Det skedde förra året 255 inbrott på apotek, i apoteksförråd eller läkemedelsförråd.

Som Svensk Farmaci rapporterat tidigare har inbrotten i stort ökat sedan omregleringen 2010 fram till 2016 då det var 306 inbrott på apotek eller i läkemedelsförråd. En förklaring är att det har skett en ökning i antalet apotek.

Vare sig BRÅ eller Sveriges Apoteksförening har uppgifter som gäller enbart inbrott på apotek. Peter Lilius framhåller att de inbrott och stölder som utförs av ligor och yrkeskriminella utgör det största bekymret. Han ser en tendens till att tungt kriminella som tidigare inte ägnade sig åt stölder och inbrott på apotek gör det i allt större utsträckning.

– Vi kan hantera ”vanliga personer” som stjäl. Det stora problemet är de yrkeskriminella och ligorna eftersom de ofta visar en aggressiv och hotfull inställning när de blir påkomna.

Andra läser