Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pappersrecept ska slopas

Regeringen vill att förskrivningen via papper tas bort – utom i specifika undantagsfall.

Redan i dag är så gott som alla recept – 99 procent – elektroniska. Men regeringen vill nu öka den andelen ytterligare och har gett Läkemedelsverket uppdraget att införa elektronisk förskrivning som huvudregel för alla humanläkemedel som hämtas ut på öppenvårdsapotek.

Pappersrecept ska bara vara tillåtet i specifika undantagssituationer, och att avgöra vilka situationer som ska omfattas ingår i Läkemedelsverket uppdrag.

Bakgrunden är att den nationella läkemedelslistan som ska införas nästa år förutsätter att alla recept är elektroniska.

Det kommer fortfarande gå att förskriva pappersrecept via en speciell blankett, där förskrivaren får motivera varför endast papper fungerar i det aktuella fallet. Däremot slopas faxen helt för förskrivning av läkemedel.

Telefonrecepten omfattas däremot inte av uppdraget.

Läkemedelsverket ska rapportera uppdraget senast den 31 mars 2020.

Mest läst