Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Föreskrifter om receptkedjan väntas efter sommaren

Läkemedelsverket arbetar med att ta fram föreskrifter för vem som får göra vad i receptkedjan. Efter sommaren räknar myndigheten med att kunna presentera ett förslag.

För drygt två år sedan lade Åsa Kullgren (S) fram huvudbetänkandet i Nya Apoteksmarknadsutredningen. Ett av förslagen, som Svensk Farmaci skrivit om tidigare, är att endast apotekare och receptarier bör få delta i receptkedjan då utredningen ansåg att samtliga moment i receptexpeditionen kräver farmaceutisk kompetens.

När så regeringen lade sin proposition gick man till stor del på Åsa Kullgrens linje, men regeringens förslag var inte lika skarpt formulerat. Enligt propositionen, som antogs av riksdagen i juni 2018, ska huvudregeln vara att information och rådgivning samt övriga moment som kan vara av betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel i receptexpeditionen för ska utföras av legitimerad personal.

Nu har Läkemedelsverket inlett ett arbete med att ta fram föreskrifter som reglerar hur lagen ska tolkas. Vad innebär det att huvudregeln ska vara farmaceuter i receptkedjan? Och vilka undantag kan man tänka sig från huvudregeln? Det är frågor som behöver besvaras.

– Vi har påbörjat det här arbetet eftersom vi anser att det är viktigt att det finns föreskrifter på plats i god tid innan den nya lagen börjar gälla, säger Erica Hagblom, projektledare på Läkemedelsverket.

Ni har ännu inte fått något regeringsuppdrag att ta fram de här föreskrifterna. Är det då inte vanskligt att sätta igång arbetet redan nu?

– Jag anser att det skulle innebära en större risk att inte göra det. Vi antar att det blir vi eller regeringen själv som ska ta fram bestämmelserna. Och är det så att regeringen väljer att själv göra det kan den ha nytta av att det arbete vi gör nu.


Erica Hagblom. Foto: Läkemedelsverket

Den nya lagen träder kraft 1 juli 2020. Erica Hagblom framhåller att det är ytterligare två lagar som kommer att ha stor betydelse för apoteken som träder i kraft ungefär samtidigt.

– Dels får vi några nya regler om utbytet och så ska den nationella läkemedelslistan börja användas sommaren 2020. Så det blir mycket som kommer samtidigt, därför är det särskilt viktigt att vi har föreskrifterna klara i så god tid som möjligt.

Vilka undantag från huvudregeln som kan bli aktuella tycker Erica Hagblom att det är för tidigt att gå in på. Läkemedelsverket för samtal med olika intressenter och som Svensk Farmaci rapporterat om tidigare finns det vitt skilda meningar om det förslag som Åsa Kullgren lade fram och som sedan till stor del omvandlades till en proposition.

Erica Hagblom berättar att Läkemedelsverket räknar med att förslaget om föreskrifterna är klart efter sommaren. Då ska det remitteras till apoteksföretag, andra myndigheter, fackförbunden och andra intressenter.

– Vi hoppas på att vara helt klara med föreskrifterna i början av 2020 så att apoteksaktörerna har ett halvår på sig att göra de anpassningar som kan komma att behövas.

Andra läser