Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Alla ska agera utifrån sin egen övertygelse”

Farmaceuterna riskerar att hämna i kläm när föräldrar inte längre kan se sina tonåringars recept via nätet. Nu undersöks olika sätt ge apotekspersonalen stöd när förändringen träder i kraft i april.

Snart kommer föräldrar inte längre kunna se sina sin tonåringars recept via apotekens e-handelstjänster eller 1177, och då inte heller kunna beställa läkemedel åt dem via nätet.

Detta efter ett beslut från E-hälsomyndigheten som kommit fram till att det sätt som informationen ges i dag inte följer offentlighets- och sekretesslagen. Förändringen sker någon gång under april.

Samtidigt kan föräldrar fortfarande gå till ett fysiskt apotek och fråga om information om aktuella recept och hämta ut läkemedel för sina tonåringar. Farmaceuten på apoteket ska, precis som i dag, göra en bedömning om informationen kan lämnas ut utan riskera att skada tonåringens integritet. Annars ska man säga nej.

Även om förändringen stärker tonåringarnas personliga integritet, riskerar den att göra att apoteksfarmaceuterna hamnar i kläm. Förutom att behöva göra knepiga bedömningar om vilka uppgifter som får lämnas ut, kan de behöva konfronteras med föräldrar som är irriterade över att inte få ut den information de är vana vid att få, eller kan beställa läkemedel via nätet.

För att påtala detta hade Sveriges Farmaceuter nyligen ett möte med E-hälsomyndigheten.

– Det här är en viktig fråga för apoteksfarmaceuterna. Vårt möte med myndigheten visar att de förstår att det blir en mycket besvärlig situation som behöver hanteras, och det är bra att vi får vara med att påverka eftersom detta påverkar många av våra medlemmar, säger Sveriges Farmaceuters ordförande Ulf Janzon.

E-hälsomyndigheten håller nu på att ta fram ta fram ett informationsblad om vad förändringen innebär och som farmaceuter kan ge ut till föräldrar som nekas information på apotek.

Det gör visserligen att apoteksfarmaceuterna kan hänvisa till att förändringen är ett myndighetsbeslut och inte något apotek eller personalen där hittat på, men det tar inte bort farmaceutens ansvar att göra en egen bedömning, poängterar Ulf Janzon.

Och den bedömningen är lätt i vissa fall, men betydligt svårare i andra.

– Gäller det till exempel uttag av en astmamedicin är det mer okomplicerat att man som farmaceut säger ja. Och gäller det en förälder som undrar om dottern verkligen har fått p-piller förskrivet säger man givetvis nej. Det är gråzonen däremellan som blir svår.

Dilemmat är inte nytt, men blir troligen betydligt vanligare när det inte längre blir möjligt att få ut informationen på nätet.

– Det är viktigt att varje farmaceut kan känna att hen agerar utifrån sin egen övertygelse. Att det är ett eget ställningstagande, och inte ett kollektivt beslut. Detta med reservation för att respektive aktör kan välja att gå ut med en allmän hållning i frågan, säger Ulf Janzon.

Sveriges Farmaceuter ska nu träffa Socialstyrelsen och diskutera hur apoteksfarmaceuterna kan få en tydligare vägledning för hur de ska agera när de gör sekretessprövningen, och hur de ska bemöta föräldrar som blir irriterade när de nekas information på apoteket.

Målet är även att förbundet ska ta fram en skrivelse om hur medlemmar som jobbar på apotek ska agera när det är skarpt läge och en förälder vill ta del av potentiellt känsliga uppgifter.

– Jag vill att alla apoteksfarmaceuter ska känna förbundets stöd för att de bara ska ämna ut uppgifter som de är bekväma med, säger Ulf Janzon.

De föräldrar som blir nekade receptinformation på apotek ska kunna begära ut informationen från E-hälsomyndigheten. Där ska myndighetens farmaceuter, som befinner sig ett steg till från kunden, göra ytterligare en sekretessprövning. Ett beslut som även kan överklagas till domstol.

Sveriges Farmaceuter driver även på för att man ska hitta en bättre lösning på sikt för hur tonåringarnas integritet ska värnas utan att det blir ett bekymmer på apoteken.

Förbundet har föreslagit en modell som finns i Norge där förskrivaren och ungdomen kan välja att låsa information om känsliga läkemedel för andra än de själva. Men det svar E-hälsomyndigheten hittills gett är att denna lösning rent juridiskt kan vara svår att få till i Sverige.

Mest läst