Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Johan Wallér: ”Ingen äger GPP”

Sveriges Apoteksförenings VD Johan Wallér vill att vägledningen GPP, God apotekssed, används mer på apoteken och han säger att han välkomnar alla synpunkter på det dokument som nu är på remiss.

I fredags skrev Svensk Farmaci om att Sveriges Farmaceuter i ett remissvar till den reviderade versionen av GPP, som är en vägledning för god apotekssed, är kritiskt på flera punkter.

En del i kritiken handlar om att förbundet inte har involverats från början i arbetet med dokumentet som har tagits fram av Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten.

Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening, framhåller att vägledningen har skickats på remiss till flera intressenter och att alla synpunkter är välkomna.

– Det är bra att innehållet i GPP:n diskuteras och att det finns ett intresse för dokumentet, säger han.

Men mot bakgrund av att Sveriges Farmaceuter är både ett professions- och fackförbund för farmaceuter med cirka 4 000 medlemmar på apotek hade det väl varit rimligt att involvera förbundet i arbetet från början?

– Det vi har gjort nu är en mindre revidering. Skulle Sveriges Farmaceuter ha varit med från början får vi gå tillbaka till då den första svenska versionen togs fram för åtta år sedan.

Enligt Sveriges Farmaceuters remissvar används GPP knappt på apotek. Vad är det för mening med att ta fram en vägledning om den knappt används?

– Jag kan inte svara på hur mycket GPP används. Jag tror att det ser väldigt olika ut på olika apotek. Ska man ha en sådan här vägledning så ska den fylla en funktion och jag skulle gärna se att den utvecklas till ett mer levande dokument ute på apoteken. En lättillgänglig presentation med det syftet håller på att tas fram.

Kan du se en poäng i en större delaktighet för den största organisationen för farmaceuter, att det skulle bidra till en större tyngd i dokumentet?

– Jag ser det inte som att någon äger GPP och om det blir så att vi tar ett större omtag är det möjligt att vi ska involvera fler från början. Ju fler som är med och bidrar, desto bättre.

Andra läser