Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler ska få tydligare bild av farmaceuter

Folk i allmänhet har en suddig bild av vad apotekare och receptarier gör. Nya målbilder ska göra det hela tydligare.

Det är Apotekarsocieteten som tagit initiativ till att ta fram målbilder för apotekare och receptarier, i samarbete med företrädare för lärosäten med utbildningar på området och ett antal andra intressenter, däribland Sveriges Farmaceuter.

– Målet är att tydliggöra vad vi apotekare och receptarier är, kan och gör, säger Sveriges Farmaceuters professionsutvecklare Erika Larsson.

Ytterligare en orsak till att målbilderna tagits fram är att det finns ett behov av att särskilja vad de två professionerna kan på ett tydligare sätt.

– Vi behöver vara tydligare med detta ute i samhället för att vi ska få de jobb där vi gör bäst nytta, och där vår kompetens bäst tas tillvara. Ett exempel är regionerna, där vårdens huvudmän behöver få större insikt i vad receptarier respektive apotekare har kompetens att göra så att vi inte hamnar på fel ställe. Vi måste tydligt visa upp vad vi är specialiserade på, säger Erika Larsson.

Bland de nio målsättningarna som listats för apotekare står bland annat att apotekare ska ”leda utvecklingen av effektiva och säkra läkemedel som möter medicinska behov” och ”vara innovatör inom läkemedelsområdet”.

Bland de åtta målsättningarna för receptarier nämns bland annat att denna ska ”ge patient individanpassad rådgivning för korrekt användning vid expedition av receptläkemedel och andra förskrivna produkter”.

Här kan du läsa hela målbilderna för apotekare och receptarier.

Mest läst