Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vissa apotek slipper ifrågasatta arbetstidsregler

Efter kritik från både facket och apotekschefer backar Apoteket AB om vilka apotek som ska tillämpa de nya arbetstidsreglerna. Men målet är fortfarande att alla ska omfattas på sikt.

Som Svensk Farmaci tidigare rapporterat har Apoteket AB sagt upp det lokala arbetstidsavtalet och ska istället tillämpa en bilaga ur det centrala avtalet, vilket väckt oro bland medarbetarna.

Förändringen innebär att de anställda tappar vad som brukar kallas ”dag arbetsfri” och måste arbeta igen röda dagar vid ett annat tillfälle. Samtidigt kortas arbetsveckan från 40 timmar till 38,5 timmar.

Från början var det tänkt att de nya reglerna skulle tillämpas på samtliga apotek inom Apoteket AB från och med den 15 april. Med nu backar kedjan och gör ett undantag för apotek på sjukhus.

Orsaken är enligt kedjans förhandlingschef Per Stadler de synpunkter som kommit in från både Sveriges Farmaceuters akademikerförening, apotekschefer och enskilda medarbetare.

– Det har gjort att vi tittat närmare på frågan och sett att det finns ett antal problem. Till exempel att den beredskapstjänstgöring som finns för tillverkning och de viloperioder som behövs efter stökar till det, eftersom de gör att man måste fördela arbetet på färre dagar, säger Per Stadler.

Därför har dessa apotek nu satts på ”paus” men planen är fortfarande att även de ska gå över till de nya reglerna på sikt, enligt Per Stadler.

– Vi har bara lyft bort dem tillfälligt för att se hur vi ska lösa konsekvenserna, säger han.

De nya arbetstidsreglerna ska den 15 april implementeras på samtliga öppenvårdsapotek inom kedjan, samt inom Apodos, distansapotket i Hässleholm och Kundservice i Kalmar.

Många oroliga medarbetare har hört av sig till Sveriges Farmaceuters akademikerförening, som ser en risk för att förändringen uppfattas som en klar försämring och att medarbetare väljer att säga upp sig eller byta bransch. Det gäller särskilt de som arbetar på apotek som är stängda på helger och som påverkas mest.

Har du förståelse för att medarbetare varit oroliga?

– Jo, det är en förändring vi går igenom och att det finns en oro i vissa verksamheter kan jag förstå, säger Per Stadler.

Däremot delar han inte Akademikerföreningens bedömning att det finns en risk att medarbetare väljer att sluta.

– För vår del handlar det här om att vi går in i samma regelverk som våra största konkurrenter. Det här tror vi kommer att öka vår konkurrenskraft, säger Per Stadler och fortsätter:

– Anledningen till att vi gör det här är att vi haft två olika regelverk, och vi ville ha samma regler på en och samma arbetsplats. Vi vill även att man ska kunna lägga schema för mer än fyra veckor. Och då var det här den lösning som stod till buds.

Enligt Per Stadler har cheferna på de berörda apoteken nu gjort utkast till scheman utifrån det nya regelverket.

– Jag utgår ifrån att man sedan haft någon form av dialog med medarbetarna om detta, säger han.

Nyligen blev det även känt att medarbetare får runt 15 “gratistimmar” som kompensation under den första schemaperioden med de nya bestämmelserna.

Mest läst