Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dåliga villkor tvingar apotekare att jobba extra

TEMA VIETNAM Livet som farmaceut på Vietnams landsbygd är ingen dans på rosor. Sjukhusapotekarna behöver driva egna öppenvårdsapotek vid sidan om – och drömmer om Sverige.

I det nya numret av Svensk Farmaci (1/2019) publiceras ett längre reportage från Vietnam med fokus på bland annat de stora problemen med antibiotikaresistens. Vi besökte även landsortssjukhuset i Uong Bi i nordöstra Vietnam som byggts med svenska biståndsmedel.

Svensk Farmaci ställde under reportageresan frågor om arbetsvillkor och löner till flera av de farmaceuter vi mötte. Vi fick sällan direkta svar, i stället blev stämningen ofta lätt ansträngd. De som sade något var försiktiga och tycktes lojala med sina arbetsgivare. Och försökte byta ämne.

Det är kanske inte så konstigt. Vietnam är i likhet med Kina en repressiv kommuniststat utan fri press och yttrandefrihet. Det har närt en rädsla att sticka ut. Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex rankas Vietnam ungefär som Kina och avsevärt sämre än andra länder i regionen som Thailand och Malaysia. Att sprida propaganda mot staten kan ge 12 år i fängelse.

På sjukhuset i Uong Bi tillämpas statliga tarifflöner för apotekarna – löner som av alla vi pratar med beskrivs som låga. Någon förhandlingssituation uppstår aldrig, ”farmaceutförbundet” VPA är långt ifrån något fackförbund i svensk mening. Organisationen jobbar i stället direkt på statliga direktiv med frågor som GPP och att ”stärka den professionella moralen” (se separat artikel i tryckta Svensk Farmaci).

Men Vietnam är precis som Kina en märklig blandning av kommunism och småföretagarkapitalism. På öppenvårdsapoteken är det i regel apotekarna som driver verksamheten och här kan en god försäljning ge mer pengar i fickan. Konkurrensen är mördande – med ett apotek på 2 000 invånare tillhör Vietnam världens apotekstätaste länder. Ett bra affärsläge och en inarbetad kundstock kan ändå ge goda intäkter, berättar My, en av sjukhusapotekarna.

I Uong Bi driver flera av sjukhusapotekarna egna öppenvårdsapotek med flera anställda vid sidan om för att dryga ut intäkterna. My själv är ett exempel. Hennes man är chef i gruvnäringen och paret planerar att resa, möjligen flytta, till Europa.

Som flera andra som vi talade med vänder hon efter en stund på intervjusituationen och börjar fråga Svensk Farmacis utsände om Sverige.

– Vad tjänar en apotekare i Sverige?

Läs hela temat om Vietnam i Svensk Farmaci nr 1/2019. Reportaget har möjliggjorts via ett stipendium från organisationen Union to union.

Mest läst