Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ett recept för framtiden

BLOGG Vad är en farmaceut – och vilka är frågor är viktigast för oss? De frågorna står i fokus när Sveriges Farmaceuter nu tar fram en ny vision, skriver förbundsordförande Ulf Janzon.

Det är fantastiskt att vara farmaceut! Bredden och kvaliteten i vår utbildning gör att vår kompetens efterfrågas på en lång rad områden. Men eftersom vi finns på så många olika arbetsplatser – apotek, industri, hälso- och sjukvård, myndigheter, lärosäten, med flera – är det extra viktigt att Sveriges Farmaceuter har en tydlig och gemensam vision, både fackligt och professionellt.

Med en vision i botten kan vi identifiera de allra viktigaste frågorna för alla medlemmar och fokusera på dem. Det är bakgrunden till att styrelsen vill ta fram en vision för Sveriges Farmaceuter som sträcker sig fram till 2025. Ambitionen är att på ett enkelt sätt förklara vad en farmaceut är och tydliggöra vad som är förbundets viktigaste frågor.

Nu tänker du säkert: Vet vi inte det? Jo, inom de olika sektionerna finns en samsyn både kring farmaceutrollen och vilka som är de viktigaste frågorna. Utmaningen är att det inte är samma syn i de olika sektionerna. Sveriges Farmaceuter är ett förbund, och i jämförelse med många andra Sacoförbund förhållandevis litet.

Det är därför extra viktigt för oss att vi kan driva en tydlig linje och fokusera på det viktigaste, annars är risken stor att våra frågor drunknar i floden av andra frågor som drivs tydligare och av större förbund.

Ett bra exempel är vidareutbildning. Det är en viktig fråga för alla våra medlemmar oavsett arbetsplats, men självklart kan de områden som är viktigast skilja sig mellan våra olika sektioner. Då kan förbundet centralt driva krav på mer tid och resurser för vidareutbildning. Respektive sektion kan sedan precisera vilka områden som är viktigast för deras medlemmar.

Vi är nu mitt i visionsarbetet och jag vill tacka alla som bidragit med tankar och idéer, det har verkligen varit inspirerande att få ta del av. Vår målsättning är att ha ett första utkast färdigt inom kort. Tempo är viktigt eftersom den gemensamma visionen ska vara utgångspunkt för arbetet med strategiprogrammet och i viss utsträckning för revisionen av förbundets stadgar.

När visionen är klar är det min förhoppning att den ska vara både enkel och tydlig. Tanken är att den ska bli ett viktigt verktyg i förbundets verksamhet att stödja medlemmarna och utveckla professionen. Med en gemensam och väl förankrad vision blir det enklare att berätta vad förbundet står för.

Tillsammans är vi 7 000 ambassadörer som kan berätta om vårt recept för framtiden!

Mest läst