Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lönegapet bland farmaceuter ökar

Att farmaceuter är en bristvara syns i lönekuvertet – men industrianställda drar ifrån i löneligan allt mer, visar färsk lönestatistik.

Lönestatistiken för 2018 visar en generellt sett god löneutveckling för Sveriges Farmaceuters medlemmar, konstaterar förbundets förhandlingschef Martina Perzanowska:

– Att farmaceut är ett bristyrke avspeglas i lönekuvertet och det är såklart bra, säger hon.

Samtidigt är spannet brett och många medlemmar har bara fått en liten löneökning.

– Lönen blir det “tysta betyget” på din arbetsinsats. Därför blir en låg löneökning än mer problematisk om arbetsgivaren inte erbjuder ett bra lönesamtal, där du får konkret feedback på din insats och dina förbättringsområden, så att du vet hur du kan höja din lön, säger Martina Perzanowska.

Lönenivåerna skiljer fortfarande rejält mellan olika sektorer. Anställda inom industrin tjänar runt 20 000 kronor mer i månaden än anställda inom apotekssektorn.

Att apoteksanställda halkar efter, trots bristen på farmaceuter, kan kopplas till att ett antal stora kedjor lagt nästintill monopol på arbetsmarknaden, enligt Martina Perzanowska.

– Det gör att marknadskrafterna – att man måste betala bra för eftertraktade kompetenser – inte får den schvung som behövs.

Farmaceuter inom industrin fick ett lönepåslag på i snitt 5 procent och har därmed störst löneökning för sjunde året i rad. Ökningarna avser personer som stannade inom samma avtalsområde 2017 och 2018.

Det innebär att lönegapet mellan industrin och övriga sektorer ökar successivt. Samtidigt hade apoteksanställda en något bättre löneökning än året innan, liksom de statligt anställda som hade den allra största ökningen: 4 procent jämfört med 3 procent 2017.

Läs mer om löneutvecklingen för apotekare och receptarier inom olika sektorer i det nya numret av Svensk Farmaci nr (1/2019).

Missa inte heller fem tips för ett lyckat lönesamtal som du hittar här.

Andra läser