Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Inget apotek klarar sig på egen hand”

Idag klarar inget apotek en längre tids strömavbrott på egen hand. Men nu pågår ett arbete kring hur apoteken ska hantera en eventuell krissituation.

Just nu pågår en allmän debatt om samhällets beredskap vid en eventuell kris och medvetenheten om vår sårbarhet ökar.

Är detta en fråga för Sveriges Apoteksförening?

– Ja definitivt. Vi är med i olika initiativ som handlar om hur läkemedelsförsörjningen ska kunna säkerställas i en katastrofsituation, där låt säga strömförsörjningen slås ut, säger chefsfarmaceut Fredrik Boström.

Vad är det för ”initiativ” konkret?

¬ Ett exempel är ett forskningsprojekt vid Lunds universitet som handlar om att kartlägga hur läkemedelsförsörjningen ser ut i dag och vilka åtgärder samhället måste vidta i kris. Apoteksföreningen deltar här tillsammans med inblandade i hela kedjan; läkemedelsbolag, distributörer, myndigheter, regioner med flera.
Ett annat exempel är en utredning på uppdrag av regeringen som Åsa Kullgren håller i. Den handlar om hela hälso- och sjukvårdens beredskap och där apoteken givetvis är en viktig aktör. Även här bidrar vi med expertkunskap från vårt perspektiv.

Kan du säga något om vilka åtgärder man kommit fram till hittills?

¬ Nej faktiskt inte. Det är lite hemligt av olika skäl. Bland annat för att det finns affärshemligheter när läkemedelsbolagen är inblandade.

Vilken beredskap bör enskilda apotek ha i dag, i väntan på utredningar och forskningsresultat?

¬ Alla apotek ska ha funderat igenom vilka risker man har i sin verksamhet. Problemet, om det blir en större kris, är att det inte finns så mycket att göra. Hur ska läkemedlen transporteras till apoteken? I vilka bilar får man köra? Vilka patienter ska prioriteras? Sådant ligger till exempel på regionerna och myndigheterna att besluta om. Därför är detta en fråga som hela samhället måste vara inblandade i för att lösa.

I en intervju med SVT sa du nyligen att många apotek saknar handlingsplan i dag. Är det verkligen så illa?

¬ Ja och nej. Alla apotek har en kontinuitetsplan för hur olika händelser ska hanteras, som till exempel kortare strömavbrott, eller om vissa datasystem går ner. Men pratar vi om en större katastrofer, att det blir strömlöst i flera dagar är det inget apotek som klarar helt på egen hand.

På sjukhus finns reservaggregat, har något apotek det som du känner till?

¬ Inte vad jag känner till. Många hyr sina lokaler av privata värdar och det ingår sällan i hyresavtalet. De apotek som ligger på sjukhus kan givetvis ta del av reservström om sjukhuset väljer att prioritera den begränsade strömmen till kylförvaring av läkemedel, säger Fredrik Boström.

Text: Jenny Ryltenius

Mest läst