Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

5 tips för ett lyckat lönesamtal

Är det dags att löneförhandla? Här kommer fem tips på hur du som är farmaceut förbereder lönesamtalet och ökar dina chanser att påverka din lön.

1. Samla underlag! Ska något speciellt diskussionsunderlag användas vid lönesamtalet? Skaffa det och förbered dig för punkterna där. Kolla hur löneavtalet ser ut och/eller arbetsgivarens lönepolicy. Finns där några särskilda prioriteringar? Är du medlem i Sveriges Farmaceuter kan du be om hjälp från din lokala akademikerförening eller förbundets medlemsrådgivning om något verkar oklart.

2. Reflektera över din löneutveckling. Vilka resultat har du nått sedan förra lönerevisionen i förhållande till de mål som är satta för dig? Har du förbättrat din kompetens till exempel genom en utbildning? Har du fått nya arbetsuppgifter?

3. Kontrollera aktuell lönestatistik. Som medlem i Sveriges Farmaceuter har du tillgång till statistik som är specifik för farmaceuter. Räkna ut om du ligger under eller över snittet sett till ditt examensår. Analysera varför du ligger till som du gör.

4. Sätt upp mål! Vilken lön vill du uppnå, och vilken är din nedre gräns? Vilken är din prutmån? Både du och chefen bör kunna ge och ta. Hur ska du lägga upp argumentationen för att nå målen? Testa gärna på en vän och välj dina tyngsta argument.

5. Under lönesamtalet: Beskriv kort hur du ser på det gångna året och diskutera din arbetsinsats. Lyssna lyhört på chefens synpunkter. Argumentera rakt och enkelt, undvik utsvävningar. När ni nått en överenskommelse – skiljs åt som vänner för att bevara en god relation! Utvärdera samtalet och spara inför nästa år.

För dig som är medlem i Sveriges Farmaceuter finns utförligare tips inför lönesamtalet på förbundets hemsida. Där hittar du även aktuell lönestatistik som är specifik för farmaceuter (kräver inlogg).

Andra läser