Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppsving för apotekarna

Antalet apotekare som legitimeras ökade under den senaste femårsperioden. Men för receptarierna gick trenden åt motsatt håll.

Antalet apotekare som fick legitimation utfärdad av Socialstyrelsen ökade med 22 procent mellan åren 2013 och 2017. Detta enligt en ny rapport från Socialstyrelsen som sammanställt statistik på området.

– Det är en glädjande utveckling med tanke på den stora bristen på farmaceuter i Sverige. Arbetslösheten för apotekare ligger under 3 procent så det finns ett stort behov, säger Erika Larsson som är professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Under samma period gick däremot trenden åt motsatt för receptarier, där antalet som fick legitimation minskade med ungefär två procent.

Enligt rapporten fanns det 55 receptarier per 100 000 invånare i slutet av 2017. För apotekare är motsvarade siffra 52 per 100 000 invånare.

Rapporten pekar även på stora könsskillnader. Av alla legitimerade apotekare var 71 procent kvinnor och av receptarierna var 96 procent kvinnor.

Mest läst