Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så blev uppstarten av nya säkerhetssystemet

I lördags trädde den nya EU-lagen om säkrare läkemedel i kraft. Nästan alla apotek är nu anslutna till systemet för att undvika förfalskningar, uppger Kristina von Sydow, vd för e-verifikation i Sverige.

Enligt den nya lagen ska varje förpackning för receptbelagda humanläkemedel ha en försegling så att det syns att den är oöppnad och en särskild 2D-kod som är unik, se tidigare artikel i Svensk Farmaci. Med hjälp av koden kan apoteken kontrollera att inga förfalskade läkemedel lämnas ut.

I lördags började den nya lagen gälla och systemet implementerades efter år av förberedelser. Kristina von Sydow, vd för e-verifikation i Sverige, är nöjd med uppstarten.

– Det har gått utomordentligt bra. Vår bedömning är att nästan alla apotek är anslutna. Alla kedjor och de flesta enskilda apoteken är med.

Tidigare har några pilotapotek varit anslutna till systemet.

– Redan i slutet av förra veckan fick vi en väldigt stor ökning i antal transaktioner. Det tolkar vi som att apoteken har scannat 2D-koden när det har varit möjligt, säger Kristina von Sydow.

Anledningen till att det inte går att scanna alla förpackningar än är att det fortfarande finns förpackningar som saknar 2D-koder eftersom det tar ett tag innan omställningen slagit igenom helt. Det kommer också många fellarm nu i början, vilket beror på att läkemedelsföretagen inte har lagt in all sin data i systemet än. Kristina von Sydow framhåller att man hade räknat med att det skulle bli många fellarm i början.

– De fel vi har sett har varit förväntade. Man ska inte tolka den här sortens signaler som potentiella förfalskningar utan vi vet att det saknas data.

För läkemedelsföretagen var det först den 9 februari, alltså i lördags, som det blev obligatoriskt att ha 2D-koder på nya förpackningar.

Under en övergångsperiod kommer det att finnas förpackningar som både saknar 2D-kod och försegling, som har antingen det ena eller det andra eller som har både och.

När räknar ni med att samtliga förpackningar har kod och försegling?

– Övergångsperioden beror på hållbarhetstiden på förpackningarna som frisläppts innan den 9 februari. Som längst kan det dröja fem år innan alla förpackningar som omfattas av lagstiftningen har båda säkerhetsdetaljerna på plats.

Vilka utmaningar innebär det nya systemet för farmaceuter som arbetar på apotek?

– De måste veta hur de ska göra när systemet ger signaler. Då gäller det att alltid först ställa sig frågan om det egna handhavandet orsakat signalen, till exempel om man försökt att avaktivera en förpackning man redan har avaktiverat. Om de inte själva orsakat signalen behöver de veta hur de ska agera.

Hon tillägger att hon tror att farmaceuter kommer se många fördelar med e-verifikation när det har varit i gång ett tag.

– Utöver att förebygga att förfalskade läkemedel kan komma in i den legala distributionskedjan kan det bidra till kvalitetsarbetet på apotek och ge en extra signal till farmaceuten när det gäller indragningar.

Problemen med förfalskade läkemedel som säljs på apotek i Sverige är mycket litet eller obefintligt. Men på andra håll i världen förekommer det och det är bakgrunden till den nya lagen som började gälla samtidigt i hela EU.

– Det här görs i förebyggande i syfte för att vi inte ska få ett problem som andra länder har, säger Kristina von Sydow.

Mest läst