Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oro efter uppsagt arbetstidsavtal

Apoteket AB har sagt upp det lokala arbetstidsavtalet. ”Vi ställer oss frågande till hur ledningen tänkt att detta ska bli bra för medarbetarna” säger den fackliga företrädaren Sandra Jonsson.

Att kedjan nu säger upp det lokala arbetstidsavtalet innebär att de anställda tappar vad som brukar kallas ”dag arbetsfri”, DAF. Därmed måste anställda som inte arbetar en röd dag arbeta igen den vid ett annat tillfälle.

– Många medlemmar hör av sig och är oroliga för vad detta ska innebära, säger Sandra Jonsson, som är ordförande i akademikerföreningen på Apoteket AB och som jobbar på Apoteket NUS i Umeå.

Företaget tänker i stället tillämpa en bilaga ur det centrala avtalet som är avsedd för sjudagarsöppna verksamheter. Samtidigt kortas arbetsveckan från 40 timmar till 38,5 timmar.

Akademikerföreningen har motsatt sig företagets beslut, eftersom man anser att de anställda förlorar något som många sett som en fördel gentemot andra kedjor, som redan har den typ av arbetstidsupplägg som Apoteket AB får nu.

– Ledningen har sagt att de tror att detta blir en positiv förändring för medarbetarna. Men vi ser en uppenbar risk att folk säger upp sig och byter kedja eller bransch. Det är tråkigt att företaget inte månar mer om att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Sandra Jonsson.

Förändringen blir störst för de apotek som är stängda på helgerna. Där är många anställda oroliga över att behöva jobba väldigt långa dagar under de veckor som helgdagarna infaller, enligt Sandra Jonsson.

Företaget har kommunicerat att dessa dagar ska fördelas jämnt under en lång schemaperiod och inte klumpas ihop under några få veckor när de röda dagarna infaller.

– Men vi vet ännu inte hur arbetsgivaren tänkt lägga schemaperioderna, så det återstår att se hur det blir. Men vi har mycket svårt att se hur det här ska tillämpas på dessa apotek på ett sätt som blir bra för våra medlemmar, Sandra Jonsson.

Medlemmar har även hört av sig och varit oroliga för att det kan bli svårt att få ihop verksamheten under perioder utan röda dagar, eftersom antalet arbetade timmar minskar, enligt Sandra Jonsson. Det finns även en rädsla att man ska lånas ut till enheter som är öppna på helgdagar.

– Det är oklart om det blir tillåtet, men vi kommer att driva inte är rimligt att anställda ska tvingas till det, säger Sandra Jonsson.

Även Akademikerföreningen har sett problem med det gamla avtalet, eftersom arbetsgivaren omplanerat scheman med relativt kort varsel.

– Det har nyttjats på lite fel sätt och cheferna har ofta tappat bort att man måste fråga medarbetaren först. Men vi hade ändå hellre behållit det gamla avtalet och sett om det gått att komma till rätta med problemen, säger Sandra Jonsson.

Om det blir de anställda eller företaget som ”vinner” timmar på förändringen är svårt att säga ännu, enligt Sandra Jonsson.

Akademikerföreningen väntar nu på att få träffa arbetsgivaren och få höra hur schemaperioderna ska läggas i framtiden och diskutera hur de nya reglerna ska tolkas. Det uppsagda arbetstidsavtalet gäller fram till den 15 april.

Föreningen har arbetat hårt för att utreda företagets ståndpunkter och arbetet fortgår med att ta fram ett svar för att bevaka medlemmarnas villkor och arbetsmiljö.

– Vi uppmanar alltid medarbetare att höra av sig till oss med synpunkter. Det är särskilt viktigt nu så att vi kan bevaka hur bilagan fungerar i praktiken och försöka göra detta så bra det bara går, säger Sandra Jonsson.

Akademikerföreningen tycker också att alla ska ha ett delaktighetsmöte om hur schemaläggning ska gå till på den enskilda arbetsplatsen.

– Vid lokala oenigheter kan Akademikerföreningen kan ta upp detta i samverkan, säger Sandra Jonsson.

Mest läst