Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter växer

Sveriges Farmaceuter hade näst bäst medlemsutveckling av alla Sacoförbund under förra året. Framför allt två grupper stod för tillväxten.

När 2018 summerats står det klart att Sveriges Farmaceuter växte med 2,1 procent, eller totalt 142 medlemmar, under året. Det innebär att förbundet hade den näst bästa procentuella medlemsutvecklingen av alla Sacoförbund.

Det var framför allt apotekar- och receptariestudenter, samt farmaceuter som arbetar inom offentlig verksamhet, som stod för ökningen.

Sett till att många fackförbund tvärtom har krympande medlemsantal är det glädjande att allt fler väljer att gå med, framhåller förbundsdirektör Jenny Harlin.

– Vi jobbar aktivt med att vara närvarande bland studenterna och förklara varför det är viktigt att vara med i förbundet. Det arbetet ger resultat. Arbetsmarknaden för farmaceuter inom offentlig sektor ökar. Jag tror att allt fler ser nyttan i att engagera sig, både för att kunna påverka sin arbetssituation, och för att försäkra sitt arbetsliv. Det är väldigt positivt.

Under många år blödde förbundet medlemmar, men 2016 bröts trenden och sedan dess har siffrorna gått stadigt uppåt.

Ambitionen nu är att fortsätta växa under 2019.

– Vi ser att arbetsmarknaden för farmaceuter är god, och att den förändras, bland annat inom offentlig sektor och med e-handeln. Ju fler vi är, desto bättre kan vi stötta medlemmar på arbetsplatserna, verka för bra villkor och löner, och för att farmaceutens kunskap ska nyttjas på bästa sätt. Ju större vi är, desto mer kan vi påverka, säger Jenny Harlin.

Nu är cirka 7 000 apotekare och receptarier medlemmar i Sveriges Farmaceuter.

Andra läser