Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Föräldrar nekas information om tonåringars recept

Föräldrar ska inte längre kunna se sina tonåringars förskrivna recept digitalt – av sekretesskäl. Det riskerar att leda till att farmaceuter på apotek inte vet vilken information de kan lämna ut, varnar branschföreträdare.

I dag kan alla vårdnadshavare ta del av information om deras barns receptbelagda läkemedel via apotekens e-handelskanaler. Men nu har e-hälsomyndigheten utrett om dessa tjänster stämmer överens med offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Orsaken är att myndigheten fått ett antal skrivelser som ifrågasätter att vårdnadshavare kan komma åt denna information, skriver myndigheten på sin webbplats.

Slutsatsen är att vårdnadshavare inte längre ska få tillgång till information om tonåringars förskrivna läkemedel direkt via apotekens e-handelstjänster. Planen är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft i april 2019.

– Vi anser att ett ökat skydd för den enskilda tonåringen är en viktig förbättring. Även tonåringar har rätt till skydd för sin personliga integritet, säger Erik Janzon, rättschef på e-hälsomyndigheten i ett uttalande.

Men Sveriges Apoteksförening ser stora bekymmer med förändringen. Det största problemet är att föräldrarna inte längre kan ha översikt över sina barns förskrivna läkemedel digitalt vilket kan påverka kontinuiteten i behandlingen, enligt chefsfarmaceut Fredrik Boström.

– Att ha översikt över vilka läkemedel man har är viktigt för att minska risken för avbrott i behandlingen, för att veta om det finns uttag kvar på receptet eller om man behöver kontakta vården för att få ett nytt, säger han.

Förändringen innebär även att det inte längre blir möjligt för föräldrar att handla receptbelagda läkemedel via nätet åt sina tonåringar, enligt Fredrik Boström. I stället blir föräldrarna hänvisade till e-handelns chattar eller telefon.

– Detta är såklart ett problem för alla apotekskedjor och framför allt dem som enbart har e-handel. Men det är även ett problem för föräldrarna. E-handeln används ofta för sällsynta läkemedel för att säkerställa att man ska få dem i tid, säger Fredrik Boström.

De nya bestämmelserna gäller bara e-handeln eftersom apoteken lyder under en annan lagstiftning. Vårdnadshavare ska fortfarande kunna gå till ett apotek och få ut en utskrift över sina barns förskrivna läkemedel.

Men Sveriges Apoteksförening tror ändå att förändringarna kommer att påverka de fysiska apoteken, eftersom det skickar en signal om att uppgifterna egentligen är sekretessbelagda.

Redan i dag får apotekspersonal göra en form av prövning i fall känsliga uppgifter ska lämnas ut till föräldrar, men det handlar snarare om en etisk bedömning än något som är reglerat i lag, påpekar Fredrik Boström.

– När en myndighet går ut med ett så pass tydligt ställningstagande att viss information är sekretessbelagd så blir det normerande. Risken är stor att det påverkar vilken information man som farmaceut känner sig bekväm med att lämna ut. Och frågan är hur en enskild apoteksmedarbetare ska göra den bedömningen – när är det okej att lämna ut och när är det inte det? säger Fredrik Boström.

Han håller med om att det finns integritetsproblem i dagens system, men Sveriges Apoteksförening förespråkar i stället att pappersrecept används om det finns extra skäl att skydda patientens integritet.

– Det är en lösning som används redan i dag och vi tycker att man ska utöka informationen om den i stället. Dessutom kommer det finnas spärr-funktioner inom nationella läkemedelslistan som införs om bara ett och ett halvt år, och dessa skulle tonåringar skulle kunna använda gentemot sina vårdnadshavare om det finns behov, säger Fredrik Boström.

Andra läser