Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stöd till nyanlända farmaceuter får fortsätta

Sveriges Farmaceuter har fått pengar för att fortsätta med ett projekt där nyanlända farmaceuter får stöd för att snabbare komma i arbete.

”Senna-projektet” har drivits av Sveriges Farmaceuter sedan 2017 för att hjälpa nyanlända apotekare och receptarier ut på arbetsmarknaden.

Vid årsskiftet tog finansieringen slut och fortsättningen var oviss. Men nu står det klart att arbetsförmedlingen beviljat projektet två miljoner kronor för 2019.

— Det är oerhört viktigt att vi nu kan fortsätta och hjälpa nyanlända farmaceuter att snabbt komma igång med sitt yrke i Sverige. Vi har en stor brist på farmaceuter och här finns en enorm resurs som vill ut och börja jobba — vi behöver bara hjälpa dem över tröskeln, säger Erika Larsson, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Precis som tidigare ska Senna-projektet erbjuda ett inläsningsstöd med digitala seminarier inför kunskapsprovet, som nyanlända apotekare ska gå igenom innan de får svensk legitimation. Men hittills har det varit svårt att klara.

— Många upplever att kunskapsprovet är som en mur som de måste över. Nytt för i år är att vi även ska ta fram en studieanvisning, som en hjälp för att veta vad man ska fokusera på vid inläsningen, säger Erika Larsson.

En rad andra aktiviteter arrangeras inom ramen för projektet, bland annat arbetsmarknadsdagen Farmaforum som ska hjälpa nyanlända att få ett kontaktnät, samt olika seminariedagar och lärarledda studiecirklar. Alla som vill kan även få personlig rådgivning.

Sveriges Farmaceuter har sökt om finansiering för Senna-projektet tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel.

Namnet på projektet, “Senna”, härstammar från en medicinalväxt som används vid framtagning av vissa läkemedel.

Andra läser