Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många saknas än i försvar mot förfalskningar

I dag ska alla aktörer som hanterar receptbelagda läkemedel ha ansökt till det nya systemet mot förfalskningar. Men ännu saknas många.

Om en knapp månad, den 9 februari, är det skarpt läge för det nya e-verifikationssystemet för humanläkemedel.

Då ska varje receptbelagd förpackning ha en unik 2D-kod och säkerhetsförsegling, för att förhindra att förfalskningar når de legala distributionskedjorna.

Då ska läkemedelsföretagen också ha laddat upp uppgifter om alla förpackningar till en stor databas som implementeras samtidigt i hela EU. Varan kontrolleras sedan mot databasen när den scannas på apotek eller i partihandel innan den lämnas ut till kunden.

Därmed måste en mängd aktörer – tillverkare, partihandel, apotek och sjukvårdsinrättningar – ha anslutit sig systemet innan det rullar igång.

De som inte gjort det kommer inte kunna hantera receptbelagda läkemedel som frisläppts på marknaden efter den 9 februari och bär den unika koden.

Och tiden börjar bli knapp. För att vara garanterade att bli uppkopplade mot systemet i tid måste alla berörda senast  i dag, den 11 januari, skicka en ansökan till organisationen e-verifikation i Sverige, e-vis, som leder projektet.

Men ännu saknas ansökningar från många som förväntas delta. Hur långt man kommit skiljer stort mellan de olika aktörerna, enligt Kristina von Sydow, vd för organisationen e-verifikation i Sverige, e-vis, som leder projektet.

– Jag tycker att det går bra för apoteken, distributörerna och läkemedelsföretagen. Vi vet att apotekskedjorna är på gång att ansluta sig till systemet och har några testapotek uppkopplade. Och fungerar det ska det inte vara några problem att koppla upp resten. Även de små enskilda apoteken börjar komma i gång, säger Kristina von Sydow.

Ett större bekymmer, som Svensk Farmaci skrivit om tidigare, är hur hälso- och vården  ska ansluta sig för att se till att förpackningarna scannas innan de lämnas ut till patienten.

– Vi ser fler orosmoln kring hur sjukvården tänkt lösa detta, säger Kristina von Sydow.

När Svensk Farmaci skrev om frågan tidigare (nr 2/2018) pekade allt på att e-verifikationen ska ske på olika sätt i de olika regionerna beroende på försörjningsmodell men att det troligen inte sker ute på vårdavdelningarna.

En möjlig lösning är att sjukvårdsinrättningarna avtalar med distributörerna att de sköter scanningen av varan för att detta inte ska behöva göras på sjukhusen.

– Det finns färdiga lösningar för vården, men det kräver att man hunnit teckna avtal. Men det är möjligt att det pågår förhandlingar på sina håll som vi inte känner till, säger Kristina von Sydow.

Hon framhåller att det handlar om ett enormt it-system som ska rullas igång den 9 februari i hela EU och att alla iblandade får räkna med att det blir vissa inkörningsproblem.

Dessutom kommer det fortfarande att finnas förpackningar på marknaden som frisläppts innan den 9 februari och därmed saknar märkning och måste hanteras på ett annat sätt, vilket gör saken än mer komplex.

För allt ska fungera krävs att de olika aktörerna kan samarbeta och ha tillit till varandra, betonar Kristina von Sydow.

– Alla måste kunna lita på att andra delar av distributionskedjan gör sitt jobb, säger hon.

Till exempel handlar det om att distributörerna  ska göra de kontroller som behövs och att ett apotek som hittar en potentiell förfalskning måste veta hur de ska agera och till exempel meddela det berörda läkemedelsföretaget.

– Allt detta gör att intressenter som inte alltid sitter i samma rum måste göra det nu för att projektet ska flyga, säger Kristina von Sydow.

När e-verifikationssystemet väl är på plats blir det en viktig försvarsmur mot förfalskningar framför allt på sikt.

– I Sverige har vi inga stora problem i dag och det här ska förebygga att vi slipper få problem i framtiden. Den stora vinsten blir att vi kan behålla förtroendet för läkemedel i stort, säger Kristina von Sydow.

Andra läser