Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så många läkemedel fick grönt ljus 2018

Ett rekordstort antal helt nya läkemedel fick klartecken av EMA, som nu har utsett flera höjdpunkter från det gångna året.

För att summera 2018 har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA sammanställt viktiga händelser i en ny rapport.

Totalt rekommenderade myndigheten 84 läkemedel för godkännande och av dessa hade 42 nya aktiva substanser som tidigare inte varit godkända inom EU. Det är fler än året innan, då 35 läkemedel med nya aktiva substanser fick en positiv rekommendation.

Allra flest klartecken gav EMA inom cancerområdet. Men även inom infektion, neurologi och hematologi rekommenderades flera helt nya läkemedel.

EMA lyfter även fram flera höjdpunkter som bedöms kunna ge betydande framsteg inom sina respektive terapiområden.

Här finns bland annat de två första CAR T-terapierna mot vissa former av blodcancer, Kymriah och Yescarta, där patientens egna immunförsvarsceller tas ut ur kroppen och modifieras genetiskt.

En annan nyhet som lyfts fram är särläkemedlet Luxturna för behandling av barn och vuxna med en ärftlig ögonsjukdom.

Under året gav EMA klartecken till totalt 21 särläkemedel, vilket innebär att var fjärde rekommendation rörde ett särläkemedel. Under de senaste åren har EU gett särskild stimulans för att läkemedelsföretag ska satsa på att utveckla nya behandlingar mot ovanliga sjukdomar.

Under 2018 rekommenderades också fyra läkemedel för godkännande efter att ha genomgått ett särskilt, prioriterat förfarande. Denna process tar maximalt 150 i stället för 210 dagar och är reserverad för läkemedel som kan uppfylla ett stort medicinskt behov.

Det gällde hematologiläkemedlet Hemlibra, de två neurologiska läkemedlen Onpattro och Tegsedi mot Skelleftesjukan, samt Takhzyro som är den första monoklonala antikroppen mot ärftligt ödem.

Fem nya läkemedel fick negativa omdömen och 10 marknadstillstånd drogs in av myndigheten, enligt rapporten som går att läsa här.

Mest läst