Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbete mot resistens kan fortsätta

En ny samverkansplattform har fått pengar från Vinnova för att förbättra tillgängligheten och användningen av antibiotika.

På grund av den ökande antibiotikaresistensen behöver vården tillgång till många olika sorter antibiotika. Problemet är att vissa antibiotika inte längre är lönsamma för läkemedelsbolag att producera och leverera till Sverige.

Platinea är en samverkansplattform som syftar till att dagens antibiotika används på rätt sätt och att säkra tillgången till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från landet.

Totalt 15 aktörer från myndigheter, vården, akademi och industri samverkar inom Platinea.

Efter en uppstartsfas har Platinea nu fått stöd från forskningsfinansiären Vinnova för att kunna fortsätta sitt arbete.

– Vinnovas finansiering är väsentligt för att skapa en struktur och processer som övervinner barriärerna till samverkan som annars finns mellan akademi, myndigheter, industri och vård, säger Platineas projektledare vid Uppsala universitet, Enrico Baraldi, i ett pressmeddelande och fortsätter:

Denna finansiering tillåter även Platinea att genomföra konkreta aktiviteter som levererar värdefulla resultat till svenska sjukvården.

Platinea består av fyra olika arbetspaket. Ett av dem fokuserar på risken för bristsituationer och hur dessa ska hanteras, medan ett annat ska genomföra studier för att optimera och anpassa doseringarna av antibiotika.

De övriga paketen fokuserar på nya verktyg för rationell antibiotikaanvändning och på leveranskedjorna.

Andra läser