Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olika syn på integriteten på apotek

Kan apotekskunderna få råd i känsliga frågor utan att någon annan hör? Det råder det delade meningar om, men snart stramas kraven upp.

I dag finns föreskrifter som säger att alla patienter har rätt att få rådgivning på apotek utan att deras integritet äventyras.

Men i praktiken är det stor skillnad på hur apotekslokalerna är utformade och alla apotek lever inte upp till kraven. Det konstaterade programmet Plånboken i Sveriges Radio i dag, som belyste integriteten på apotek.

Men snart stramas kraven upp. Den första januari nästa år träder ny lag i kraft som skärper kraven på apotekslokalernas utformning med syftet att stärka kundernas integritet.

I radioinslaget intervjuades flera farmaceuter som bekräftade att det finns svårigheter med att ge råd till kunder utan att andra hör. De risker som lyftes fram var bland annat att kunder inte vågar ställa känsliga frågor, och att farmaceuten anpassar informationen vid rådgivningen.

Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening, ansåg däremot inte att det finns några belägg för att apotekslokalerna inte lever upp till dagens integritetskrav.

– Generellt fungerar det väldigt bra. Det ligger i apotekens intresse att det ska fungera, sa Johan Wallér i inslaget.

Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter, deltog i en studiodiskussion i programmet och bekräftade däremot att det finns problem på området.

Hon konstaterade att apoteksmarknadsutredningen lyfte fram att en del apotek har integritetsproblem kopplat till lokalerna och att detta kan påverka hur farmaceuterna ger råd.

– Man kan bland annat utifrån utredningen misstänka att man i olika lägen inte ger all information, på grund av att hur lokalerna är utformade, sa Clary Holtendal.

Hon betonade att farmaceuterna behöver ha förutsättningar för att säkerställa att läkemedlen ges på rätt sätt och Sveriges Farmaceuter välkomnar de nya, striktare kraven.

Enligt de nya kraven ska apoteken ha en särskild plats för rådgivning för både receptfria och receptbelagda läkemedel.

– Man ska till och med skapa ett särskilt utrymme där man kan stänga en dörr och sitta ner i lugn och ro, sa Clary Holtendal.

Läkemedelsverket kommer att ha med apotekslokalerna som en del av sin tillsyn och ska fortsätta att arbeta med integriteten på apotek. Detta eftersom regeringen signalerat att detta är viktig fråga, konstaterade Annika Barbra, enhetschef för Apotek och receptfri detaljhandel på Läkemedelsverket, i inslaget.

Lyssna på avsnittet av Plånboken här.

Andra läser