Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi behöver synas mer”

FULLMÄKTIGE I dag inleds fullmäktige där Sveriges Farmaceuters inriktning ska stakas ut. En fråga är hur förbundet ska lyfta fram farmaceuternas betydelse – och här vill företrädare se ökat fokus på life science-sektorn.

Under helgen hålls Sveriges Farmaceuter fullmäktige – som kan liknas vid förbundets riksdag – under två halvdagar på Ulfsunda slott i Stockholm.

Totalt 60 personer deltar, varav ungefär hälften är delegater som representerar förbundets fyra sektioner. De ska besluta om inriktningen för Sveriges Farmaceuter under den kommande perioden och bland annat ta ställning till ett nytt strategiskt program som styrelsen tagit fram.

Det innehåller fyra övergripande mål, som brutits ner i 26 delmål, för arbetet år 2018-2020. Målen handlar om arbetsmiljö och lön, att öka antalet medlemmar och förtroendevalda, samt att ta fram en läkemedelsstrategi för hur förbundet vill att den svenska läkemedelsmarknaden ska fungera.

Ytterligare ett mål är att förbundet ska arbeta för att lyfta fram apotekare och receptarier som samhällets läkemedelsexperter.

För industrisektionen är den viktigaste frågan under fullmäktige att förbundet ska lyfta fram de medlemmar som arbetar inom life science-industrin på ett tydligare sätt, enligt sektionsordförande Tuulikki Lindmark.

– Vi som är industrifarmaceuter behöver bli synligare, både inom och utanför förbundet. Återkommande ser vi att många inom vår sektor uppfattar att förbundet i huvudsak fokuserar på apoteksfarmaceuter.

För att attrahera medlemmar inom industrin måste förbundet kunna visa på värdet av att vara med i Sveriges Farmaceuter, betonar Tuulikki Lindmark.

– Om vi inte gör detta finns en risk att anställda inom industrin lämnar förbundet, eftersom de tycker att de lika gärna kan vara med i vilket förbund som helst. Det räcker inte med en inkomstförsäkring, vi måste visa att det finns ett ännu större mervärde: att vårt förbund kan vår profession och de farmaceutiska frågorna allra bäst, säger Tuulikki Lindmark och fortsätter:

– Jag hoppas att vi kan få en diskussion på fullmäktige om hur alla inom förbundet ska kunna få ut mer av medlemskapet.

Fullmäktige ska även ta ställning till de 22 motioner som inkommit, vilket är rekord i antal motioner. Deltagarna ska även rösta om ny styrelse och andra viktiga poster.

Valberedningens förslag är att Ulf Janzon blir ny ordförande, Lisa Ekstrand blir vice ordförande och Inger Näsman andre vice ordförande.

Andra läser