Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hjärtat drar tillbaka kritiserat självtest

Med omedelbar verkan drar nu Apotek Hjärtat tillbaka ett självtest för borrelia. Testet har kritiserats för att vara ovetenskapligt och ha låg tillförlitlighet.

Det var läkaren Mats Reimer som för några dagar sedan i en blogg för Dagens Medicin kritiserade ett självtest för borrelia som Apotek Hjärtat fram tills i dag sålt på sin hemsida.

Det kallas ”Quicktest Borreliatest” och ska genom ett stick i fingret ge svar på om man har IgM-antikroppar mot borrelia i blodet.

Men testets tillförlitlighet ifrågasätts av Mats Reimer som anser att det riskerar att vilseleda konsumenterna. Han framhåller att European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases avråder från borreliatester vid ospecifika symtom.

Organisationen anser vidare att det är bäst att inte detektera IgM-antikroppar eftersom dessa ospecifikt kan öka vid många olika inflammatoriska processer.

När Svensk Farmaci kontaktar Apotek Hjärtat medger Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef, att det aktuella borreliatestet inte håller måttet.

– Vi har tagit till oss av kritiken och det handlar helt klart om en miss från vår sida. Jag har nu pratat med infektionsläkare och fått klart för mig att den här metoden inte anses vara tillräckligt precis för att få en säker indikation om man har borrelia eller inte, säger Annika Svedberg.

Apotek Hjärtat har nu under förmiddagen plockat bort testet från sin hemsida och spärrat det från försäljning.

Annika Svedberg framhåller att de gjorde en ordentlig analys innan de tog in testet i sitt sortiment.

Hur kunde testet ändå slinka igenom?

– Det handlar om en svårbedömd produkt och vi har tidigare varit ganska restriktiva när det gäller självtester, men i det här fallet gjorde vi en felbedömning. Vi ser nu över hur vi ska säkerställa att det inte händer igen, säger Annika Svedberg.

Mats Reimer kritiserar även flera av Apotek Hjärtats självtester, för bland annat ett klimakterietest och ett sköldkörteltest, som han anser är onödiga och bara riskerar att skapa oro hos kunderna:

”Varför motarbetar Apotek Hjärtat på detta sätt oss i primärvården som måste ta hand om de patienter som skrämt upp sig själva med dyra hemtester? Förutom vid klamydia har jag svårt att se hur självtest skulle främja befolkningens hälsa.”

Men denna kritik anser Annika Svedberg är obefogad.

– När det gäller dessa tester känner mig mindre orolig. De har inte samma risk för att tillföra något negativt vare sig för de som använder testet eller för sjukvården. Här ser jag ett behov och en rimlighet att man ska kunna göra dessa tester själv och själv avgöra om man vill betala för dem.

Andra läser