Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Handelsmarginalen förblir oförändrad

Det blir ingen översyn av apotekens handelsmarginal i år, beslutar TLV. Sveriges Apoteksförening är kritisk till att apoteken inte får mer resurser.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, skriver i den nya rapporten 2018 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling att apoteksmarknaden övergripande visar en god lönsamhet och att apotekens service och tillgänglighet bedöms vara tillräckligt bra.

Därför anser myndigheten inte att det finns skäl att göra en ny översyn över handelsmarginalens nivå eller utformning.

Men beslutet kritiseras av Sveriges Apoteksförening, som påpekar att handelsmarginalens fasta del inte höjts sedan 2009 och att den därmed har urholkats av inflationen.

Enligt föreningens beräkningar är varje receptexpedition en förlustaffär för apoteken i dag.

– Det är högst rimligt att apoteken får ekonomiska förutsättningar för att utföra en säker och effektiv läkemedelshantering. Varje receptexpedition innebär en ekonomisk förlust för apoteken som tvingas täcka upp genom försäljning av andra varor, vd på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Johan Wallér menar att apoteken är en underutnyttjad resurs som skulle kunna avlasta andra delar av vården mer än i dag. Men då behöver också samhället betala för detta.

Förra gången handelsmarginalen justerades var år 2015. Då fick apoteken högre marginal på dyra läkemedel men samtidigt en sänkning på billiga, vilket enligt Sveriges Apoteksförening resulterade i en totalt sett oförändrad marginal.

 

 

Andra läser