Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter i Dalarna blev fackliga pionjärer

För första gången har apotekare och receptarier i landstingsvärlden bildat en lokal förening inom Sveriges Farmaceuter. Och intresset för att vara med är stort.

– Det här känns jätteroligt. Många av våra kolleger har hört av sig och vill gå med, säger Karolina Hedman, initiativtagare och ordförande i den nya föreningen.

Det var i går kväll, onsdag, som ett konstituerande möte hölls för att bilda en lokalförening för medlemmar inom Sveriges Farmaceuter som är anställda inom landstinget i Dalarna.

Förbundets verksamhet bedrivs genom lokalföreningar som finns ute på arbetsplatserna och som representerar medlemmarna och förhandlar med arbetsgivaren.

Hittills har någon sådan förening inte funnits för medlemmar inom landsting och regioner. Det gör att förbundet centralt får sköta alla förhandlingar.

Fördelen med en lokalförening är att det fackliga arbetet kommer närmare medlemmarna och deras vardag, konstaterar Karolina Hedman. Föreningen får bland annat förhandla för sina medlemmar kring exempelvis lön, utifrån det kollektivavtal som finns.

– Nu kan vi plocka ner de fackliga frågorna på lokal nivå. Det är ju vi själva som är mest insatta i de frågor som rör just oss, när det gäller exempelvis lön, arbetsmiljö och kompetensutveckling, säger Karolina Hedman, som arbetar på Läkemedelsavdelningen i Dalarna.

Redan när hon väckte tanken om en lokalförening märkte hon ett stort intresse bland kollegerna.

– Jag har upptäckt att många är intresserade av fackliga frågor och tycker det är positivt att vi bildar en förening. Några som inte varit medlemmar i facket tidigare har även hört av sig och sagt att de ska gå med nu, säger Karolina Hedman.

Förutom frågor som till exempel lön och arbetsmiljö, tror hon även att föreningen kommer att arbeta med att synliggöra för arbetsgivaren vad apotekare och receptarier bidrar med inom landstingen.

– Det är inte särskilt känt vad vi gör, eftersom vi är relativt ny som grupp. Här tror jag att vi får en viktig roll för att informera arbetsgivaren. I övrigt har vi inte hunnit få in från medlemmarna än vilka frågor de vill att vi driver, säger Karolina Hedman.

Än så länge är det oklart exakt hur många medlemmar lokalföreningen får, men totalt arbetar 30-tal apotekare och receptarier inom landstinget i Dalarna.

Även i Region Örebro är farmaceuterna på gång att bilda en lokalförening inom Sveriges Farmaceuter. Där är ett konstituerande möte planerat i december.

Jenny Harlin, förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter, tycker att det är mycket glädjande att farmaceuter inom landstingsvärlden bildar lokalföreningar.

– Det bästa fackliga arbetet sker ute på arbetsplatserna, det är där vi bäst kan påverka och se till man får bra villkor och förutsättningar att utnyttja sin fulla potential som apotekare eller receptarie. Dessutom är farmaceuter inom landsting och regioner en växande grupp och det är otroligt viktigt att de tar plats och påverkar sin situation redan från början, säger Jenny Harlin och tillägger:

– Fler borde göra som dem, och naturligtvis kan vi på förbundskansliet hjälpa till under processen vid behov.

Mest läst